Kjøpe eiendom for første gang

Skal du kjøpe din første bolig? Vi gir deg noen tips om hva du kan undersøke, og hva Kartverket gjør i eiendomshandel.

Oppdaget flyvrak utenfor Svalbard

Kartverket oppdaget et flyvrak på havbunnen utenfor Svalbard under et sjømålingsoppdrag i fjor, som trolig stammer fra 2. verdenskrig. Funnet er først nå offentlig kjent.

Kan du lese sjøkart?

Det er mange sjømerker, lykter og farer å holde styr på når du ferdes til sjøs. Bli kjent med symbolene i sjøkartet og hva de betyr.

Landet hever seg stadig raskere på Svalbard

​Når isen smelter, og breene blir lettere i vekt, hever landet seg. Bare rundt Kongsfjorden ved Ny-Ålesund har landhevinga dobla seg de siste 20 årene. Det viser ny forskning fra Kartverket, basert på nye metoder.

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 1. august snakker vi om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning i matrikkel-mandag.

FoU-forum for geografisk informasjon

FoU-forum skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. Vi inviterer her til forumets andre møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen!

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Historiske ortofoto i Agder

Hvordan så hjemstedet ditt ut da du var liten? Med over 10.000 historiske flybilder på blokka, er det gode muligheter for å finne bilder fra nettopp din barndoms sommer på norgeibilder.no i tiden som kommer.

Fire sjøkart i ny utgave

Hovedseriekart som dekker farvann på Sunnmøre (nr. 31 og 126), Helgelandskysten (nr. 62) og i Indre Sogn (nr. 122), er utgitt i nye utgaver. Noen områder i sjøkartene er oppdatert med nye dybdedata. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.