Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

4.4 Akvakulturanlegg (havbruk)

Jamfør forskrift av 17. juni 2008 nr. 822, forskrift om drift av akvakulturanlegg, er det forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Når særlige forhold foreligger, kan departementet innskrenke dette forbud. Departementet kan fastsette forbud mot fiske eller regulere fisket utenfor denne grense. Departementet kan også påby fiske etter rømt fisk både innenfor og utenfor grensen.

Akvakulturanlegg (havbruk) merket i sjøkart

Symbolet for akvakulturanlegg (havbruk) i sjøkartene angir en konsesjon Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til. Det trenger ikke nødvendigvis å ligge et anlegg i alle disse posisjonene, men det gir mulighet for å forflytte et anlegg mellom flere av dem. Det kan også mangle en del akvakultursymboler i sjøkartet i forhold til virkeligheten.

Forankringer

Det advares mot forankringer som kan strekke seg flere nautiske mil fra anlegget. Kun et begrenset antall er vist i kartet. For oppdatert informasjon, se Fiskeridirektoratets database på Internett. Denne blir oppdatert hver dag.

Til toppen