Det anbefales at informasjon sendes én måned før innleveringsdato, dersom det er mulig. Vær oppmerksom på at meldinger som skal utgis i digitale kart må være gyldig i minst to uker etter utgivelsesdato for Efs.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og endre innlevert tekst.
Meldingsteksten bes innlevert både på norsk og engelsk.

Les mer om innmelding av rettelser og leveranse av melding.

Innleveringsfristen er klokken 15.00 på innleveringsdatoene (se oversikt i tabell under).

Innleveringsfrister for T- og P-meldinger og andre meddelelser, og utgivelsesdato for Efs i 2019:
Innleveringsdato
for melding
Efs nr.Utgivelsesdato
for Efs
10. januar 1 15. januar
25. januar 2 31. januar
11. februar 3 15. februar
22. februar 4 28. februar
11. mars 5 15. mars
26. mars 6 31. mars
9. april 7 15. april
24. april 8 30. april
9. mai 9 15. mai
24. mai 10 31. mai
11. juni 11 15. juni
25. juni 12 30. juni
9. juli 13 15. juli
25. juli 14 31. juli
9. august 15 15. august
27. august 16 31. august
10. september 17 15. september
24. september 18 30. september
9. oktober 19 15. oktober
25. oktober 20 31. oktober
11. november 21 15. november
26. november 22 30. november
10. desember 23 15. desember
17. desember 24 31. desember