Informasjon sendes én måned før innleveringsdato, dersom det er mulig. Vær oppmerksom på at meldinger som skal utgis i digitale kart må være gyldig i minst to uker etter utgivelsesdato for Efs.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og endre innlevert tekst.
Meldingsteksten innlevers både på norsk og engelsk.

Les mer om innmelding av rettelser og leveranse av melding.

Innleveringsfristen er klokken 15.00 på innleveringsdatoene (se oversikt i tabell under).

Innleveringsfrister for T- og P-meldinger og andre meddelelser, og utgivelsesdato for Efs i 2020:
Innleveringsdato
for melding
Efs nr.Utgivelsesdato
for Efs
9. januar 1 15. januar
27. januar 2 31. januar
11. februar 3 15. februar
25. februar 4 28. februar
10. mars 5 15. mars
25. mars 6 31. mars
6. april 7 15. april
24. april 8 30. april
11. mai 9 15. mai
26. mai 10 31. mai
9. juni 11 15. juni
24. juni 12 30. juni
9. juli 13 15. juli
27. juli 14 31. juli
11. august 15 15. august
25. august 16 31. august
9. september 17 15. september
24. september 18 30. september
9. oktober 19 15. oktober
27. oktober 20 31. oktober
10. november 21 15. november
24. november 22 30. november
9. desember 23 15. desember
18. desember 24 31. desember