Hopp til innhold

Nautiske publikasjoner

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig: Etterretninger for sjøfarende (Efs), Den norske los, Tidevannstabeller, Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Rettelser til sjøkart, samt midlertidige og foreløpige meldinger, publiseres i Efs hver 14. dag.

Les mer

«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Les mer

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Last ned bøkene gratis.

Les mer

Publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart.

Les mer