Alle brukere som abonnerer på norske ENC-er (som har en ENC-lisens) kan ta i bruk ENC Improver. Ta kontakt med din leverandør av ENC som vil sørge for å gi deg brukertilgang til ENC Improver.

Klar, ferdig, send

Når ENC Improver er installert på datamaskin kan navigatøren enkelt sende inn sin tilbakemelding:

  1. Navigatøren klikker rett i kartbildet i ENC Improver der problemet eller ønsket om endring ligger.
  2. Et enkelt tilbakemeldingsskjema fylles ut.
  3. Last opp eventuelle vedlegg.
  4. Send inn.

For å sende inn tilbakemeldingen er du avhengig av tilgang til internett.

Funksjoner i ENC Improver

I ENC Improver kan du:

  • Peke i kart og beskrive avvik
  • Angi posisjon, koordinater og beskrive avvik
  • Gi en generell tilbakemelding på norske ENC-er

Etter å ha sendt inn tilbakemelding kan du følge status for saken i web-tjenesten.

WEB-TJENESTE: ENC Improver er tilgjengelig for alle som abonnerer på norske elektroniske navigasjonskart (ENC).

Raskere oppdaterte kart

 

ENC Improver gjør det enklere for brukerne å sende inn tilbakemeldinger, og saksbehandlingen lettere og mer effektiv. Det fører igjen til at rettelser og endringene vil kunne komme mye raskere på plass i ENC-er enn tidligere.

Har du tilbakemeldinger på funksjoner i selve tjenesten ENC Improver, send disse på e-post til kundesenter@kartverket.no.

Bidra til bedre sjøsikkerhet

Kartverket anbefaler alle ENC-brukere, registreringspliktige skip (regulert av SOLAS) og andre fartøy som har ECDIS om bord, om å benytte seg av muligheten til å melde inn feil, mangler og ønsker om forbedringer:

– Tilbakemeldinger fra brukerne er til hjelp i arbeidet med å holde ENC-ene mest mulig oppdatert, og er dermed et viktig bidrag for at sikkerheten til sjøs ivaretas, sier Gjermund Bakken i sjødivisjonens kartseksjon.