Nye utgaver av sjøkart som ble utgitt 10. mai 2019:

  • Hovedseriekart nr. 32 Steinshamn – Hustadvika
  • Hovedseriekart nr. 128 Kristiansund – Sunndalsøra
  • Hovedseriekart nr. 67 Leines – Grøtøya – Steigen
  • Hovedseriekart nr. 74 Fuglehuk – Ramberg – Eggum

Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Alle de fire sjøkartene er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Hovedseriekart nr. 67 Leines – Grøtøya – Steigen inneholder spesialen Grøtøyleia i målestokk 1:20 000.

Hovedseriekart nr. 128 Kristiansund – Sunndalsøra inneholder vignetten Sunndalsfjorden i målestokk 1:50 000.

Kartenes dekningsområde

Kart nr. 32 Steinshamn – Hustadvika dekker Møre-kysten med Ona, Gossa, Bud og innseilingen mot Nyhamna.

Kart nr. 67 Leines – Grøtøya – Steigen dekker farvannet Måløy-Skarholmen, Leinesfjorden, Grøtøyleia og Brunværet fyr.

Kart nr. 74 Fuglehuk – Ramberg – Eggum dekker farvann ved Flakstadøya og Vestvågøy i Lofoten.

Kart nr. 128 Kristiansund – Sunndalsøra dekker fjordområder på Nord-Møre.

Endringer i disse utgavene

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Dette kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartene oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Nye kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Utgitt av Kartverket 1976 (kart 32), 2006 (kart 67), 2008 (kart 74) og 1984(kart 128).

Ny utgave 05/2019. POD: 10. mai 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 08/19.

Kartene har følgende avgrensing:

Kart nr. 32: SW hjørne: 62°46’00’’N, 006°05’00’’E, NE hjørne: 63°05’30’’N, 007°01’00’’E

Kart nr. 67: SW hjørne: 67°44’00’’N, 014°00’00’’E, NE hjørne: 68°03’30’’N, 015°09’00’’E

Kart nr. 74: SW hjørne: 68°04’00’’N, 012°46’00’’E, NE hjørne: 68°23’00’’N, 013°54’00’’E

Kart nr. 128: SW hjørne: 62°44’30’’N, 007°39’00’’E, NE hjørne: 63°10’00’’N, 008°23’30’’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

POD-kart: Hele kartporteføljen utgis to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært
publisert Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er slitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det meldes omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet utgis i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750