Misvisningen varierer avhengig av hvor du er i Norge, fra ca. null grader misvisning på Vestlandet til ca. 15 grader østlig misvisning i Øst-Finnmark. Mange steder er misvisningen så liten at du ikke trenger ta hensyn til den, men vær oppmerksom på at den øker litt for hvert år.

Regn ut misvisning 1983-2020

Regn ut historisk misvisning

Østlig og vestlig misvisning

Østlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står, viser nord til høyre for geografisk nord. Da skal du trekke misvisningsverdien fra kompasskursen for å få kompasskursen korrigert i forhold til magnetisk nord.

Vestlig misvisning vil si at kompasset på stedet der du står viser magnetisk nord til venstre for geografisk nord. Da skal du legge misvisningsverdien til kompasskursen for å få kompasskursen korrigert i forhold til magnetisk nord.

Misvisningen står på kartet

Kompassets nordpil peker mot magnetisk pol, mens meridianene på kartet viser geografisk nord-sør-retning. Meridianene er linjer fra pol til pol på den tenkte jord. Når du leser kartet slik at teksten står riktig, peker meridianene mot geografisk nord (Nordpolen) i retningen fra deg. På Kartverkets kart finner du meridianene som avgrensning av kartområdet mot øst og vest.

Misvisning er vanligvis oppgitt som vinkelen mellom geografisk nord (meridianen) og magnetisk pol.
Rutenettet inne på selve kartet danner oftest en vinkel i forhold til meridianene. Misvisningen kan også oppgis i forhold til rutenettnord.

På Kartverkets kart er begge typer misvisning oppgitt i nedre kartramme. Der vil du finne misvisningen både i forhold til rutenettnord og i forhold til meridianen.

På grunn av lokale magnetiske forstyrrelser viser ikke kompasset nødvendigvis retningen mot magnetisk pol, men mot lokalt magnetisk nord. Husk at den oppgitte misvisningen er teoretisk, og vi vet at det mange steder kan være lokale avvik avhengig av magnetiske forhold i grunnen.

Hvis du skal orientere en strekning på ca 1 kilometer vil du bomme med mindre enn 90 meter dersom du benytter kompass og dropper å ta hensyn til en misvisning mindre enn 5 grader..

Misvisningen varierer over tid

Misvisningen er ikke konstant. Den magnetiske polen forflytter seg noe over tid, og dermed vil også misvisningen på de enkelte steder endre seg. I Norge øker misvisningen med ca 1/10-dels grad per år.