Hopp til innhold

Teknologiforum 2019

19 Nov 2019
20 Nov 2019
Scandic Oslo Airport
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
Kl. 9:30

Påmelding og program finner du på lenken under.Hva er Teknologiforum?

Teknologiforum er et møtested for alle som har en rolle relatert til infrastrukturen for stedfestet informasjon i Norge der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres.

Fokus er på overordnede føringer og valg av tekniske løsninger knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner samt underliggende standarder.

Presentasjoner

Under finner du presentasjonene fra årets Teknologiforum, sortert etter sesjon og når de ble holdt.

Du kan også laste ned alle presentasjonene ved å klikke her (zip) (185MB)

Plenumsforedrag

Open AR Cloud (pdf), foredragsholder: Jan-Erik Vinje, Norkart

Nasjonal geodatastrategi - løypemelding fra tiltak i handlingsplanen. Status på tiltak der det er igangsatt (pdf), foredragsholder: Arvid Lillethun, Kartverket

Drømmeprosess BIM: Utforske arbeidsprosesser, dataflyt, datamodell og tjenester for bruk av BIM fra søknad, via saksbehandling og til oppdatering av kommunale og nasjonale registre (pdf), foredragsholdere: Martin Vitsø og Halvard Bachke, Trondheim Kommune

Pilotprosjekt AIM i Nye Veier Trøndelag - Dataflyt fra prosjekt til drift (pdf), foredragsholder: Magnus Finnset, Nye Veier AS

Overgang til global referanseramme - status på utredningsarbeid. (Tiltak 23 handlingsplanen) (pdf), foredragsholder: Per Erik Opseth, Kartverket

Sesjon A - Rammebetingelser

Teknologisk rammeverk (pdf), foredragsholder: Morten Borrebæk, Kartverket

Ny organisering SOSI (pdf), foredragsholder: Åsmund Tjora, Kartverket

Ny internasjonal standard for produktspesifikasjoner (pdf), foredragsholder: Magnus Karge, Kartverket

INSPIRE og andre internasjonale initiativ (UNGGIM/IGIF) - Status og fremtidsutsikter (pdf), foredragsholder: Arvid Lillethun, Kartverket

Datakvalitet på DOK-data (pdf), foredragsholder: Kjersti Nordskog, Kartverket

Sokkelbiblioteket 2026 - Et innblikk i Oljedirektoratets digitaliseringsprogram (pdf), foredragsholder: Alf Veland, Oljedirektoratet

Tettere dybdekurver (pdf), foredragsholder: Gudmund Jønsson, Kartverket Sjødivisjonen

Ny hydrografisk infrastruktur (pdf), foredragsholder: Henning Sundby, Kartverket

Ny autentiseringsløsning for Geonorge - GeoID (pdf), foredragsholder: Lars Inge Arnevik, Kartverket

Open API 3.0 (pdf), foredragsholder: Erlend Klokkervold, Kartverket

Kartverkets tjenester for transformasjoner, foredragsholder: Sveinung Himle, Kartverket

Informasjonsflyt mellom GIS, BIM og ITS (pdf), foredragsholder: Knut Jetlund, Vegvesenet

Geografisk analyse av tidsserier NMBU, foredragsholdere: Markus Sydenham og Alexander Samuel Venter, NINA

Sesjon B - Teknologi nå

Standardisering av havnedata (pdf), foredragsholder: Sigbjørn Wik, kartkontoret i Stavanger

Bruk av detaljerte dybdedata (pdf), foredragsholder: Oddvar Longva, NGU

Digitale seilingsruter på internasjonal standard skal gi sikker seilas, foredragsholder: John-Morten Klingsheim, Kystverket

Utfordringer rundt kommunale vegdata (pdf), foredragsholder: Otto Richard Eide, Trondheim kommune

Elveg 2.0 (pdf), foredragsholder: Linda Støeng, Statens vegvesen

Vegnett og Sentral FKB (pdf), foredragsholder: Tore Abelvik, Kartverket

Status på Geonorge portalen (pdf), foredragsholder: Lars Inge Arnevik, Kartverket

Muligheter i QGIS (pdf), foredragsholder: Henrik Gulliksen Schüller, Kartverket

Bølgevarselet til Barentswatch (pdf), foredragsholder: Eivind Rinde, Barentswatch

Erfaringer med tjenesteorientering - eksempler fra Arealverktøyet (pdf), foredragsholder: Geir Arne Nordhus, Kartverket

FIKS og eMelding (pdf), foredragsholder: Idar Borlaug, KS

Nye tjenester som blir satt opp i forbindelse med matrikkelen (pdf), foredragsholder: Magni Busterud, Kartverket

Nytt modellvalideringsverktøy (pdf), foredragsholder: Åsmund Tjora, Kartverket

SOSI-kontroll (pdf), foredragsholder: Jostein Amlien, Kartverket

Sesjon C - Teknologi videre

Effektiv marin kartlegging ved bruk av robotiserte og autonome sensorbærende plattformer (pdf), foredragsholder: Asgeir Johan Sørensen, NTNU

Geointegrasjon, geosynkronisering og sentral FKB (pdf), foredragsholder: Harald Huse

Utnyttelse av posisjonsteknologi til nye formål (pdf), foredragsholder: Kjell Arne Aarmo, Norsk Romsenter

Kunstig intelligens og maskinlæring - Hva kan kunstig intelligens bety for Kartverket? (pdf), foredragsholder: Ivar Oveland, Kartverket

GIS/BIM, foredragsholdere: Even Grøtte, Norconsult & Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum
Presentasjon del 1 (pdf)
Presentasjon del 2 (pdf)

InSAR Norge (pdf), foredragsholder: Marie Bredal, NGU

Behov for nøyaktig «real time» stedfesting - Internasjonal standardisering som påvirker oss (pdf), foredragsholder: Morten Borrebæk, Kartverket

Geolett - Temadata til byggesøker og byggesaken, foredragsholdere: Bjørn Hallan, Mindshift & Arvid Lillethun, Kartverket
Presentasjon del 1 (pdf)
Presentasjon del 2 (pdf)

Digitalisering av farvannsbeskrivelsen Den norske los med vectortiles-kart (pdf), foredragsholdere: Bente Berggraf og Thomas Ellet, Kartverket

OGC API Features (WFS 3.0) (pdf), foredragsholder: Kent Jonsrud, Kartverket

Nytt API mot sentral FKB - NGIS API'et i dag (pdf), foredragsholdere: Mats Taraldsvik, Norkart & Nils Ivar Nes, Kartverket

SAGA: Ny plattform for verdiøkning av små og store (sensor)data i Vegvesenet (pdf), foredragsholder: Jan Kristian, Statens vegvesen