Hopp til innhold

Detaljerte kartdata i Hordaland og Sogn og Fjordane

Kartverket ved fylkeskartkontora har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Noreg digitalt.