Hopp til innhold

Oversikt over nykartlegging

Oppdatert: 19.11.19

 

Kartoversikt over prosjektene

Status for alle pågåande kartleggingsprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Spørsmål eller innspel? Kontakt Haso Bradaric ved Kartverket Bergen: haso.bradaric@kartverket.no.
Sjå kartoversikt over prosjekta på geonorge.no.
FylkeProsjektNrKommunarKartleggingstypeStatus
VLBjørnafjorden Samnanger 2020LACHVL02 FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er i oppstart
VLHyllestad Fjaler Førde 2020LACHVL03 FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er i oppstart
VLEidfjord Ulvik Voss herad 2020LACHVL01 FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er i oppstart
VLStryn 2020LACHVL04 FKB-B, ortofotoProsjektet er i oppstart
HOMidthordland 2019LACHHO91Austevoll, Sund, Fjell, Askøy og ØygardenFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Rektifiserte bilder (førebels ortofoto) er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 9. januar 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFGulen Solund Askvoll 2019LACHSF91Gulen, Solund og AskvollFKB-B, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Rektifiserte bilder (førebels ortofoto) er tilgjengeleg på norgeibilder.no. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 3. februar 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFAurland 2019LACHSF92AurlandFKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Cowi AS. All flyfotografering er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 2. mars 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
SFSogndal Årdal Luster 2019LACHSF93Sogndal, Årdal og LusterLaser, FKB-B, FKB-C, ortofotoProsjektet er tildelt Rambøll AS. All flyfotografering er fullført. Laserskanning er fullført. Frist for leveranse av data til fylkeskartkontoret er 1. april 2020. Deretter vert leveransen kontrollert før data vert distribuert til partane
HOSFOppgradering laser 5 punkt Hordaland og Sogn og FjordaneLACHHO73Etne, Vaksdal, Radøy, Lundås, Austrheim, Fedje, Gulen, Solund, Hyllestad, Lærdal, Årdal, Askvoll, Fjaler, Gaular, Førde, Eid, GloppenLaser oppgradering 5 pktNasjonal detaljert høgdemodell (NDH) utfører laserskanning i HOSF, og lokale geovekstpartar har bidrege til oppgradering frå 2 til 5 punkt pr. m2. Skanning av desse 5 punkts oppgraderingsområda er fullført, men ein god del vanleg 2 punkts skanning gjenstår før NDH er fullført i HOSF (NDH statusoversikt: http://kartverket.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b918b4b16b1d49359aeb789e5eea644b). Ferdige laserdata vert fortløpande tilgjengeleg på hoydedata.no