Vi får ni nye kommuner til neste år:

  • Kinn (Flora og Vågsøy)
  • Sunnfjord (Gaular, Førde, Naustdal og Jølster)
  • Stad (Selje og Eid)
  • Alver (Meland, Radøy og Lindås)
  • Bjørnafjorden (Os og Fusa)
  • Øygarden (Øygarden, Fjell og Sund
  • Ullensvang (Ullensvang, Odda og Jondal
  • Voss (Voss og Granvin)
  • Sogndal (Sogndal, Balestrand og Leikanger)

Status for arbeidet i Hordaland og Sogn og Fjordane

En vellykket gjennomføring av reformene i matrikkel og grunnbok krever en grundig ryddesjau og kvalitetsheving i disse to registrene. Systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Datainnholdet i matrikkel og grunnbok har oppstått over tid, og bakgrunnen for ulikhetene mellom systemene har ulike årsaker. Felles for avvikene er at de må rettes for alle kommunene som får nytt kommunenummer i forbindelse med kommune- og regionreformene. Alle kommunene er nå i ferd med å bli ferdig med dette arbeidet. Arbeidet ble påbegynt tidlig i 2018, og det har siden den gang blitt rettet 347 avvik. Per 20.august 2019 gjenstår det 36 avvik i de to fylkene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Bergen: britt.anne.bergfjord @ kartverket.no.