Kommunesammenslåing

Fra 1. januar 2020 blir 24 kommuner til 9 i de to fylkene.

Følgende kommuner slår seg sammen i Hordaland og Sogn og Fjordane:

  • Balestrand, Leikanger og Sogndal
  • Flora og Vågsøy
  • Gaular, Førde, Naustdal og Jølster 
  • Selje og Eid
  • Meland, Radøy og Lindås
  • Os og Fusa
  • Øygarden, Fjell og Sund
  • Ullensvang, Odda og Jondal
  • Voss og Granvin

Oppstartsmøter avholdt i 2018

Samtlige involverte kommuner ble invitert til oppstartsmøte i løpet av 2018. Invitasjonen var rettet mot ledelsen i kommunen – primært ordfører og rådmann, faglig ledelse, IT og fagpersoner på geodata / matrikkel.

Kartverket informerte her om sin rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionsreformen. Videre ble det gjennomgått hvilke endringer kommunene må gjennomføre i matrikkelen før sammenslåingstidspunktet.

Oppstartsmøter kommunesammenslåing 2018
DatoKommunerHvorStatus
22.3. Jondal, Ullensvang og Odda Jondal Avholdt
15.3. Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde Avholdt
14.3. Flora og Vågsøy Flora Avholdt
8.3. Eid og Selje Eid Avholdt
23.2. Os of Fusa Os Avholdt
22.2. Lindås, Meland og Radøy Lindås Avholdt
8.2. Sogndal, Balestrand og Leikanger Sogndal Avholdt
7.2. Voss og Granvin Voss Avholdt
29.1. Fjell, Sund og Øygarden Fjell Avholdt

Fylkessammenslåing

Vi har i 2020 også en fylkessammenslåing. Dette innebærer at alle kommuner vil få en ryddejobb i matrikkelen, grunnet nytt kommunenummer.

Hordaland - status

Det er sendt ut informasjon og feillister til matrikkelkontaktene i Hordaland. Utfyllende informasjon til ledelsen i kommunene ble sendt ut før sommeren 2018.

Sogn og Fjordane - status

Kartverket Bergen deltok på kommunekonferanse i Balestrand kommune 24.mai 2018. Her ble det informert om kommunens oppgaver og utfordringer i forbindelse med regionsreformen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Bergen er Sunniva Berg Trones: sunniva.berg.trones@kartverket.no.