Hopp til innhold

Kurs/workshop i forvaltning av digitalt planregister

18 Jun 2019
19 Jun 2019
Sortland,
kommunens rådhus
Kl. 9:30 - 15:00

Velkommen til kurs/ workshop i forvaltning av digitalt planregister for kommunene i Lofoten, Vesterålen og Troms. Påmeldingsfristen er gått ut!Hvem passer kurset/ workshopen for? 

Vi er glade for å kunne tilby dere dette 2-dagerskurset og håper på god deltaking. Vær vennlig og send invitasjonen videre til alle aktuelle kollegaer! For best utbytte bør kommunene stille med tverrfaglig kompetanse, f.eks.:

 • Dag 1: saksbehandlere (plan og byggesak), GIS-ansvarlig og teknisk leder, gjerne også arkivpersonell.
 • Dag 2: arealplanlegger og GIS-ansvarlig

Hva koster det å delta på kurset/ workshopen?

Kartverket vil dekke utgifter til kurs, lokale og lunsj begge dagene!

Kommunene må selv dekke reise, tidbruk og eventuelt opphold (kommunen må selv bestille overnatting).

Hva lærer jeg på kurset/ workshopen?

Tirsdag 18.juni

Teoridel - Utarbeiding av rutiner for forvaltning av digitale planregister v/ Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Det blir tatt utgangspunkt i Kartverkets veileder om forvaltning av planregister.

 1. Introduksjon til veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister
 2. Organisering av planarbeidet
  • Formelle forhold
  • Planprosessen
  • Leveranser til Norge digitalt med videre
 3. Hvorfor jobbe tverrfaglig?
  • Helheten i plan- og byggesakskjeden
 4. Råd og tips
  • Skriftlighet
  • Kvalitetssystem
 5. Gruppearbeid/ summing
  • Hva trenger vi å gjøre hos oss?
  • Framdrift på arbeid med rutinebeskrivelse
  • Hvordan skal vi jobbe for å følge opp rutinebeskrivelsen vår?

Onsdag 19.juni

Praktisk del med programvareleverandør v/ Bjarne Boge, Norkart AS.

De som vil jobbe med dataene på egen PC, ha innstallert den nyeste versjon av GISLINE Arealplan. Norkart tilgjengeliggjør øvingsdata som Kartverket kan distribuere før kurset.

Planen for dagen er i utgangspunkt slik:

 1. GISLINE Planregister
  • Presentasjon av hvordan planregistermodellen i NPAD del 4 er løst i GISLINE Planregister
 2. Føring av dokument og hendelser i GISLINE Planregister
  • Demostrasjon av hvordan man legger inn ny plan og dokumentasjon, endring (ME) og dispensasjon.
 3. Kontroll av ny plan som skal inn i planregister
  • Øving i GISLINE Arealplan (og SOSI-vis). Datakontroll og topologi-/ flatekontroll
 4. Innklipping av ny plan i planbase Øving i GISLINE Arealplan med funksjon «slett område»
 5. Rydding av feilsituasjoner i planbase
  • Øving i GISLINE Arealplan. Bruk av verktøy baseoperasjoner, «endre egenskaper» og utvalgsfilter til rydding av feilsituasjoner.

Meld gjerne inn konkrete problemstillinger du eller dere vil diskutere eller ha vist.

Påmelding?

Øvingsoppgaver og veileder i forvaltning av planregister vil bli sendt ut til de påmeldte.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Bodø: Ole Kristian Furnes Kartverket Bodø Tlf: 32 11 87 67 / 971 46 249 E-post: ole.furnes@kartverket.no