Våre ansatte får muligheter for karriereutvikling gjennom satsing på etterutdanning og kurs. I tillegg tilbyr vi fleksibel arbeidstid med kortere arbeidsdager sommerstid og et svært godt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

Finn og søk ledig stilling

Mange fagområder

Kartverket er opptatt av å ha kompetente og engasjerte ansatte som trives i organisasjonen. Vi kan lokke med varierte arbeidsoppgaver i en etat med høy faglig kompetanse og fagområder i stor utvikling.

De fleste av våre medarbeidere har bakgrunn fra fagområder som geografi, eiendom, matematikk, informatikk, geografiske informasjonssystemer (GIS), fysikk, nautikk og jus.

Kartverket har et av de ledende fagmiljøene i verden innen geografisk informasjon.

Vi har også mange administrativt ansatte i Kartverket som arbeider innen fagfelt som økonomi, administrasjon, personal og kommunikasjon.

Hele Norge som arbeidssted

Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss, og vi har i tillegg ti fylkeskartkontor spredd over hele landet, en sjødivisjon i Stavanger og et kundesenter i Ullensvang i Hardanger. Vi har også et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.

Noen av våre medarbeidere

Lenger nede på siden finner du lenker til flere artikler om Kartverket, samt til våre årsrapporter og strategi. Men først har vi intervjuet noen av våre ansatte som selv vil fortelle hvordan det er å jobbe her.

Ola Høydal:  – Flasket opp på rettigheter i fast eiendom

Jobber som: Jurist i juridiske tjenester og eiendom
Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap
Ansatt i Kartverket: Siden 2014

- Jobben i Kartverket gir meg mulighet til å jobbe med spørsmål knyttet til fast eiendom. Jeg har vokst opp på gård, og beiteretter, veiretter og andre servitutter har vært tema så lenge jeg kan huske. Så jeg er omtrent flasket opp på rettigheter i fast eiendom. Juridisk tjeneste bistår hele Kartverket, og dette gir meg mulighet til å jobbe med mange rettsområder. 

 

Mari Halvorsen: – Spennende utfordringer

Jobber som: Overingeniør i IT-avdelingen
Utdanning: Mastergrad i informatikk
Ansatt i Kartverket: Siden 2013

- Kartverket gir meg muligheten til å jobbe i et spennende fagfelt i mange ulike prosjekter. Jeg føler jeg lærer noe nytt hele tiden og det gjør at jobben er morsom å gå til. 

 

 

Aksel Voldsund: – Bidrar til verdiskaping

Jobber som: Gruppeleder i oseanografigruppen i Kartverkets sjødivisjon
Utdanning: Master i fysisk oseanografi
Ansatt i Kartverket: Siden 2011

- Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jobben er veldig allsidig, og jeg får brukt kompetansen min. Samtidig møter jeg mange og nye utfordringer hver dag. Det er høy etterspørsel etter vannstandsdata. Jeg bidrar til verdiskaping og synes det er veldig spennende at vi får så mye respons på det vi gjør. 

 

Karoline Skår: – Første jobb etter mastergraden

Jobber med: Posisjonstjenester i geodesidivisjonen
Utdanning: Sivilingeniør i geomatikkk
Ansatt i Kartverket: Siden 2015

- Jeg føler meg ikke ferdig utlært, selv om jeg er ferdig utdannet. Læringskurven har vært skyhøy!  Kartverket har godt omdømme blant studenter. Som nyansatt får jeg jobbe i samme divisjon som flere av dem som foreleste på studiet mitt! Jeg opplever å bli hørt og at kollegaer viser meg tillit og stoler på min kunnskap, selv om jeg er blant de yngste i avdelingen.