Hopp til innhold

Kartverkets logoar

Logoen til Kartverket finst i to utgåver: Som ståande (med tekst under merke) og som liggande (med tekst til høgre). I størst mogleg grad skal ståande logo – med teksten under merket – nyttast.

Logoen finst i fargar og svart/kvitt. Logo med ramme er laga for bruk på mørk botnfarge.

Logoen kan brukast i samband med grafisk produksjon og kan opnast i fleire teikne- og biletbehandlingsprogram der fargerommet CMYK blir brukt.