Planlagt møteaktivitet og kurs for Møre og Romsdal 2019
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
28.03 FDV-årsmøte Partar i Noreg digitalt og Geovekst Nesset Avholdt
26.03 FDV-årsmøte Partar i Noreg digitalt og Geovekst Vestnes Avholdt
22.01. Webinar: Ajourhold av AR5 i SFKB Inviterte kommuner Skype Avholdt