Reisen er beskrevet som lang – og mange syntes målet lå langt unna i 2015, da visjonen om at 80 prosent av kommunene skulle oppdatere sine data direkte i Sentral felles kartdatabase innen utgangen av 2018. Per april 2019 er 346 av 422 kommuner med på å oppdatere sine mest detaljerte kartdata rett i en sentral felles kartdatabase. I tillegg oppdaterer andre parter som eksempelvis NIBIO, Vegvesenet og andre dataeiere sine data i fellesregisteret, som gir alle brukere tilgang til ferske data.

Direktør Erik Perstuen i Landdivisjonen i Kartverket peker på godt samarbeid internt og eksternt med leverandørene og kommunene har gjort at Kartverket har lykkes.

– Det er veldig mange som har bidratt, sier Perstuen, som roser innsatsen til fylkeskartkontorene, IT og andre internt og eksternt som Kartverket har samarbeidet med.

– Et kjempeløft

Det siste året er det gjort 448.000 transaksjoner av data inn til Sentral felles kartdatabase. Kommunene og de andre samarbeidspartene til Kartverket gjør sine oppdateringer direkte i kartdatabasen, som sikrer alle brukerne ferske og kvalitetssikrede data. Systemet er basert på åpne API-er og standarder.

– Det er et kjempeløft som har gått fantastisk bra. Nå kan vi rette oppmerksomheten mot FKB-kvalitet – for å sikre at FKB blir homogent og med enda bedre kvalitet. I tillegg vil vi se på hva neste generasjon SFKB blir. Men her er det snakk om evolusjon fremfor revolusjon, sier avdelingsleder Anne Guro Nøkleby i Kartverket. Hun sier at en ny løsning i fremtiden vil bygges ut i fra en trinnvis tilnærming basert på de erfaringene som Kartverket sitter igjen med.

Feiret med kake

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem, der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database hos Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data. Kartverket har nådd målet om 80 prosent oppslutning fra kommunene, og har også fått signaler om at ytterligere 10 kommuner ønsker å koble seg på i løpet av 2019. Måloppnåelsen ble feiret sentralt og ute på fylkeskartkontorene med kake tidligere i april.

Les mer om Sentral felles kartdatabase (SFKB).