FN-resolusjonen oppfordrer til økt samarbeid om nøyaktige jordobservasjoner gjennom et nettverk av stasjoner som overvåker endringer i jordens størrelse, rotasjon og overflate.

Referanseramme for jorda

Målet med FN-resolusjonen er å utvikle en mer nøyaktig global referanseramme for å få et bedre utgangspunkt for måling og overvåking av jorda. Denne informasjonen brukes blant annet til GPS- i mobiltelefoner og styring av flytrafikken.

- Norge har allerede en viktig posisjon i internasjonale klimaforhandlinger og i klimaforskningen. Vi har svært viktig kunnskap å bidra med i dette samarbeidet, sier Sanner.

I Norge er det Kartverket som har ansvaret for overvåking av jordas form og størrelse (geodesi) og referanserammen. 

- Når FN for første gang setter geodesi på dagsorden, er dette en milepæl for Kartverket og for det internasjonale samarbeidet i geodesi. En nøyaktig referanseramme for jorda er jo selve grunnlaget for alt Kartverket gjør, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Nytt jordobservatorium

Kommunal- og moderniseringsministeren var selv i Ny-Ålesund på Svalbard i oktober 2014 og slo ned grunnpælen for Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium. Statsråden var svært imponert over den norske innsatsen.

- Dataene som samles inn i Ny-Ålesund er ikke bare viktige for klimaforskere verden over. Dataene er også helt avgjørende for at vi har nøyaktige data på GPSen. Dette observatoriet opererer i et globalt nettverk og får en nøkkelrolle i det internasjonale samarbeidet om jordobservasjon, sier Sanner.

Samarbeider i nettverk

Observatorier over store deler av verden samarbeider i et nettverk om et felles utgangspunkt for lengde- og breddegrader og, overvåkning av havnivået og jordskjelvområder. Ingen land kan gjøre dette alene.

- Å få nøyaktige målinger på globale endringer er kun mulig dersom mange land samarbeider og deler sine data. Det er viktig for verdenssamfunnet at FN nå har satt dette arbeidet på dagsorden, sier Sanner.

Fremmet av Fiji

Det er øystaten Fiji som har fremmet resolusjonen. Fiji sitt engasjement skyldes at nasjonens fremtid og økonomi er svært sårbar for konsekvensene av klimaendringer, spesielt havnivåstigning.

- Vi er sårbare og Fiji er avhengig av nøyaktige målinger for å planlegge. Vi opplever at disse dataene har stor betydning og bidrar til å hjelpe land til å ta bedre beslutninger for fremtiden, sier Fiji's FN-ambassadør Peter Thomson.

Bidrar fra Kartverket

Australia og Norge leder arbeidsgruppen som har utarbeidet grunnlaget for resolusjonen. Norges representant er Anne Jørgensen fra Kartverket. 

- Det har vært svært givende å få bidra i utarbeidelsen av denne FN-resolusjonen. Geodesi er så grunnleggende for folk og for jordkloden, men likevel så lite kjent ute i samfunnet. Kommunikasjon har vært veldig viktig i dette arbeidet, som nå fortsetter med full tyngde, sier Jørgensen.

Arbeidsgruppen skal nå utarbeide en konkret plan for det videre arbeidet og skal presentere de første resultatene på det neste møtet i FNs ekspertkomité for global geografisk informasjonsstyring senere i år.