Det er Kartverket som frigir adressedata som til nå har kostet penger å hente fra eiendomsregisteret. Frislippet er en del av regjeringens strategi om å gi samfunnet tilgang til åpne data. Målet er å skape innovasjon og næringsutvikling.

- Vi tror at tilgang på gratis adressedata på nett vil åpne for mange nye og smarte løsninger. Nå kan for eksempel transportselskaper til ambulansetjenesten få de siste oppdaterte dataene, så de slipper å bruke gamle kart der det kanskje mangler en ny vei, sier Sanner.

Fra og med 2014 har det vært mulig å laste ned adresser fire ganger i året. Nå vil oppdaterte data fritt kunne hentes ned når som helst.

I praksis betyr frislippet at små og store aktører i næringslivet vil kunne få løpende oppdateringer på de siste veiadressene som er lagt inn i det offisielle eiendomsregisteret. Alle dataene er gratis for brukerne.

Frislippet åpner for at tjenestetilbydere av for eksempel GPS og bilnavigasjonssystemer nå vil kunne søke direkte mot Kartverkets oppdaterte adresseregister.

Gratis adressedata på nett vil være tilgjengelig fra 1. juni i år.

Ikke personopplysninger

Det gis ikke ut personopplysninger, for eksempel hvem som eier eller bor på eiendommen på adressen, når adressedata nå frigis. Det er bare selve adressen og dens geografiske posisjon i maskinlesbar form som frigis.

- Adresser er ferskvare, og nå vil det bli enklere og helt gratis for aktører å etablere tjenester hvor oppdaterte adresser er avgjørende. Det vil bare ta sekunder fra en kommune har etablert en offisiell adresse i eiendomsregisteret, til denne kan tas ut. Dette vil ha stor nytteverdi og gi samfunnsmessig gevinst, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Kartdata i form av adresser er en viktig del av den digitale infrastrukturen i Norge. Det er allerede laget tjenester i eiendomsbransjen knyttet til ulike former for adressedata, som kommer til nytte ved kjøp og salg av bolig.

Kan redde liv

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge. En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse.

Med åpne adressedata vil ambulanser og andre utrykningskjøretøy kjappere få tilgang til den helt oppdaterte adressen.

Gratis

Bransjer som ønsker å benytte seg av adressedataene kan lage brukervennlige grensesnitt direkte mot Kartverkets originale database. Alle brukerne skal kunne hente data direkte fra kilden ved bruk av online søk mot databasen. Dette er også med på å redusere bruk av kopidatabaser med gamle adresser.

- At Kartverket åpner skattekisten av åpne data vil komme innbyggerne og næringslivet til gode, sier Sanner.

Virksomheter som i dag henter adressedata fra eiendomsregisteret er Posten Norge, Statistisk sentralbyrå, AMK-sentraler, Folkeregisteret og profesjonelle leverandører navigasjonssystemer.