Sammen med det amerikanske GPS og det russiske satellittnavigasjonssystemet GLONASS vil Galileo og Beidou gi bedre satellittdekning, bedre posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidssignaler for brukerne.

- For at de nye satellittsystemene skulle kunne innlemmes i blant annet CPOS-tjenesten måtte også systemene som genererer korreksjonsdataene oppgraderes. Dette ble utført i vår, og etter en testperiode i sommer kan vi nå lansere både Galileo, Beidou og den tredje L5-frekvensen i CPOS, sier produkteier for posisjonstjenestene i Kartverket, Tor-Ole Dahlø. Han sier at forbedret satellittdekning nå vil gjøre CPOS-tjenesten mer robust og aktuell for enda flere formål og steder, for eksempel i områder hvor vegetasjon eller andre hindringer av satellittsignalet tidligere har vært en utfordring.

Erfaringer fra Domstoladministrasjonen

Et lite utvalg pilotbrukere har også vært involvert i testingen av de nye satellittsystemene i CPOS, og Domstoladministrasjonen er en av disse. De har i lang tid brukt CPOS og nettverks-RTK som målemetode, og har mye erfaring med bruk av RTK (real time kinematic) under utfordrende måleforhold.

- Jordskifterettenes erfaringer med bruk av Galileo og Beidou i den nye CPOS-løsningen er svært gode, sier Morten Strand i Domstoladministrasjonen. -Flere tilgjengelige satellitter kombinert med bruken av de nye L5- signalene for Galileo og GPS gir i sum bedre RTK-ytelse under vanskelige måleforhold. Dette bidrar til å lette målearbeidet for jordskifterettene i skog og urbane områder, sier Strand.

Bidrar til overvåking

Ved siden av å tilby støtte for Galileo og Beidou i sine posisjonstjenester jobber også Kartverket på oppdrag fra Norsk Romsenter og GSA (European GNSS Agency) med monitorering av den faktiske ytelsen til Galileo i norske områder.

- Kartverket har et sterkt kompetansemiljø med en uttalt målsetting om å bidra til sikker og innovativ bruk av GNSS. Sammen med deres toppmoderne landsdekkende infrastruktur har de blitt en attraktiv bidragsyter og samarbeidspartner for europeiske satellittnavigasjonsmiljøer, sier Steinar Thomsen, seksjonssjef for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Nytt tilgangspunkt

For å ta i bruk de nye satellittsystemene i CPOS, må brukerne ha måleutstyr som kan nyttiggjøre seg av de nye korreksjonsdataene. Eksisterende brukerne må i tillegg gjøre noen få konfigurasjonsendringer på måleutstyret, blant annet koble til et nytt tilgangspunkt i Kartverkets NTRIP kildeliste. CPOS-brukerveiledning beskriver hvilke endringer brukerne må gjøre på utstyret. På sikt vil Kartverket revidere utvalget av dagens eksisterende tilgangspunkt. Disse vil beholdes i en overgangsperiode, slik at våre brukere får tid på seg til å gjøre nødvendige tilpasninger. Kartverket kunngjør senere når og hvordan disse utgår til fordel for de nye.