I mai ble det foretatt en brukerundersøkelse blant kommunene som oppdaterer sine data i Sentral FKB.

Undersøkelsen er utformet som en web-undersøkelse ,og spørsmålene er knyttet til support, respons og bruk av systemet. Brukerne ble både spurt om å rangere funksjonalitet på ulike felter på en skala, og de ble gitt mulighet til skriftlige kommentarer og tilbakemeldinger.

Over 100 kommuner har svart på undersøkelsen, noe som gir et godt grunnlag for videre oppfølging og utvikling av Sentral FKB.

Resultater

Resultatene viser at kommunene er godt fornøyd med systemet. Rangeringen viser at kommunene jevnt over er fornøyd med både brukerstøtte og respons, mens kommentarene nyanserer bildet noe, og gir nyttige tilbakemeldinger på at ikke alt fungerer like godt i alle sammenhenger.

Brukerundersøkelsen viser at prosjektet fortsatt må jobbe med hovedprioriteten i prosjektet, som er «Sentral FKB skal oppleves som et velfungerende forvaltningssystem for kommunene».

Vil følge opp

Innspillene fra kommunene gjennom denne brukerundersøkelsen har konkretisert noen problemstillinger som prosjektet vil følge opp.

Spørreundersøkelsen gir grunnlag for å si at kommunene er fornøyd med systemet, og hele 98 prosent vil anbefale at andre kommuner kobler seg opp mot Sentral FKB.

Se hele rapporten (pdf).

Om Sentral FKB

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database hos Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data.

Et klart flertall av norske kommuner er nå med i Sentral FKB.

Les mer om Sentral FKB