Per slutten av mai var det totalt 347 kommuner som synkroniserer sine data med Kartverkets Sentral felles kartdatabase (SFKB). Det vil si at over 82 prosent av landets kommuner sørger for å oppdatere kontinuerlig sine data til nytte for seg selv og andre brukere.

Felles løsninger og oppdaterte data

Stavanger kommune er en av de første storbykommunene som har koblet seg på SFKB.  Fra kommunen bestemte seg til innføringen skjedde, gikk det en i overkant av én måned. Seksjonsleder Roy Vinsent Sjonfjell for Kart og IKT i Stavanger kommune synes det er mange fordeler med SFKB.

- For det første ønsker vi å standardisere mest mulig og forholde oss til de felles løsningene som etableres. Det er fornuftig å ha en felles sentral lagring med oppdaterte data, og vi slipper to årlige leveranser til Kartverket. De som bruker våre data vil alltid kunne laste ned oppdaterte data, sier Sjonfjell. Han mener også at private aktører vil kunne se fordelene ved å hente data nasjonalt i stedet for å gå på den enkelte kommune for å hente ned data. 

- I storbykommunene er det høy aktivitet, og her genereres mye data som private og offentlige virksomheter trenger. Vi synes det er ekstra positivt at Stavanger kommune nå oppdaterer sine data i SFKB.  Ett sted å hente ned data fra gir gevinster lokalt, men også nasjonalt for alle som trenger disse dataene, sier prosjektleder Nils Ivar Nes i Kartverket.

God dialog med Kartverket

Den 22. mars i år kunne Stavanger kommune begynne å oppdatere sine data direkte inn til SFKB.

- Innføringsperioden gikk egentlig veldig greit. Vi hadde god dialog med Kartverket under innføringen. Litt utfordrende å koordinere mellom egen avdeling, IT avdeling, Kartverket og Norkart, men det gikk relativt greit, sier Sjonfjell.

Kommunen opplevde litt problemer med noen feilmeldinger i uken etter, men ting fungerte som det skulle. Sjonfjell tror de aller fleste kommuner er godt kjent med SFKB og tilgangen til ferske data.

- Jeg tror de andre storkommunene er godt kjent med hva dette innebærer, og at de gjør sine egne kvalifiserte vurderinger rundt dette. Men jeg anbefaler først og fremst andre kommuner å gå over for å sikre at oppdaterte data samles ett sted. Enkel tilgang til oppdaterte data, både for Norge digitalt-parter, og gjennom betalingsløsninger for private aktører, er en viktig forutsetning for at vi best mulig skal få utnyttet de gode dataene vi sitter på til samfunnets beste, sier Roy Vinsent Sjonfjell.

Les mer om SFKB.