Konferansen som åpner 3. juni og varer frem til 9. juni, er et viktig samlingspunkt for det internasjonale forsknings‐ og analysemiljøet innen jordobservasjon og VLBI‐målinger (VLBI ‐ Very Long Baseline Interferometry). Disse målingene skjer i et globalt nettverk av observatorier, som Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny‐Ålesund er en del av.

Konferansen skjer parallelt med den offisielle åpningen av det nye jordobservatoriet til Kartverket onsdag 6. juni.

Global geodesi

Det er rundt 100 forskere og studenter som samler seg om den 10. IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) konferansen. Tema er «Global geodesi og rollen til VGOS (VLBI global observing system) – grunnleggende for bærekraftig utvikling».

Forskningsmiljøet er også en viktig stemme inn i FNs underkomité for geodesi, som ble stiftet i november.

Vertskapsrollen som Kartverket har for konferansen, innebærer å tilrettelegge for møte- og konferansevirksomhet, men også å synliggjøre Norge og Kartverkets bidrag til den globale, geodetiske forskningen.

- Vi ser frem til å være vertskap for denne samlingen av forskere – og til å vise frem våre bidrag inn i det internasjonale, geodetiske forskningsfeltet. Konferansen foregår i spektakulære omgivelser på Svalbard, og det å vise frem denne delen av Norge gir en ekstra hyggelig ramme rundt arrangementet, sier vert og geodesidirektør Per Erik Opseth.

Åpning av verdens nordligste jordobservatorium

Onsdag 6. juni deltar forskerne også på åpningen av Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny‐Ålesund. Dette er verdens nordligste jordobservatorium og inngår i et internasjonalt nettverk av observatorier som spiller en nøkkelrolle for å få bedre kunnskap om blant annet havnivåendringer og ishavsmelting.

Ifølge NASA vil det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny‐Ålesund på grunn av sin nordlige plassering gi vesentlig bedre globale beregninger og er et sterkt bidrag til det verdensomfattende samarbeidet innen jordobservasjon.

- Vi skal åpne et førsteklasses jordobservatorium, som blir en hjørnestein i et globalt nettverk av geodetiske observatorier. Dette nettverket legger grunnlaget for nøyaktig overvåking av jordens bevegelser og satellittenes baner, som igjen gir oss viktige nøkkeldata for å få bedre kunnskap om klimaendringer og klimatilpasninger, sier geodesidirektøren i Kartverket.

ÅPNING PÅ 79 GRADER NORD: Offisiell åpning av Kartverkets nye jordobservatorium skjer onsdag 6. juni. Jordobservatoriet inngår i et globalt nettverk av slike målestasjoner, og derfor vil observatoriet også ha stor betydning utenfor Norges landegrenser. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Les mer