Det kommer ingen endringer i våre produkter og vilkår som et resultat av de nye personvernreglene som trer i kraft i forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation).

Selvstendig behandlingsansvar

Forhandlere, brukere og tjenesteleverandører som mottar personopplysninger fra oss, har et selvstendig behandlingsansvar etter gjeldende regler, og dette endres ikke av de nye reglene. Vi forutsetter at disse sørger for å gjøre nødvendige tiltak for å opptre i tråd med de nye reglene, og de gjeldende avtaler forutsetter at forhandlere, brukere og tjenesteleverandører følger norsk lov. Vi ser derfor ikke noe behov for å oppdatere eksisterende avtaler.

Behandling og utlevering av personinformasjon

Forslaget til ny personopplysningslov inneholder ingen forslag til endringer av de lovhjemler som Kartverket har for behandling og utlevering av personinformasjon fra matrikkel og grunnbok. Kartverket kommer derfor ikke til å lage noen nye rutiner og veiledninger rundt dette.

Nyhetsbrev

Etter de nye reglene skal det være enkelt å trekke samtykker tilbake. Foreløpig er ordningen for Kartverkets nyhetsbrev at du kan melde deg av ved å klikke på avmeldingslenke nederst i nyhetsbrevet eller velge "Avslutte abonnement" nederst på nyhetsbrevsiden på kartverket.no. Du kan også velge "Administrer abonnement" og velge hvilke tema du vil abonnere på. Kartverket vil se på om dette kan forenkles ytterligere.

Les mer

Les mer om GDPR på Datatilsynets nettsider.