Vi har jobbet ett år for å forberede overgangen fra å være en arbeidsgruppe til å bli en fast underkomite i FN. Det er svært tilfredsstillende å se at overgangen gikk så knirkefritt. Det betyr vel at vi har gjort noe riktig i løpet av året som har gått, sier Laila Løvhøiden som leder underkomitéen sammen med Gary Johnston fra Australia.

Behandlingen av den globale geodetiske referanserammen (GGRF) og etableringen av den nye underkomitéen, fikk massiv støtte i salen fra både medlemsland og organisasjoner som IAG, FIG og Eurogeographics.

Stolt av Kartverkets innsats

En global referanseramme blir stadig viktigere for internasjonalt samarbeid og en viktig forutsetning for utviklingslandenes vekst. Det er derfor svært gledelig at det i gårsdagens møte i FN ble bestemt å organisere dette som en permanent underkomité. I tillegg kan vi være stolte av det arbeidet Anne og Laila har lagt i ledelse av forarbeidene og i fortsettelsen, sier assisterende kartverkssjef Knut Arne Gjertsen.

Tidligere denne uken arrangerte underkomitéen et eget møte om geodesi, der den internasjonale versjonen av dokumentarfilmen «Quest for the Exact Position» ble vist for FN-delegatene. Denne filmen har fått stor oppmerksomhet i løpet av uken. Den norske versjonen av denne er vist på NRK2 flere ganger i år og ligger også på NRKs nett-TV.

Viktig satsingsområde

Det er stor program ellers denne uken i FN på UN-GGIM og Kartverket deltar aktivt.

Her legges premisser for Kartverkets fremtidige utvikling innenfor våre fagområder. Vi knytter kontakter med andre kartverk og organisasjoner, sier Gjertsen.

FORNØYD: Kartverkets Kåre Kyrkjeeide (f.v.), Dag Høgvard i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og assisterende kartverkssjef Knut Arne Gjertsen. Foto: Anne Jørgensen.

GLADE: Anne Jørgensen og Laila Løvhøiden er begge stolte over arbeidet som er gjort og for at FN har opprettet en egen underkomité for geodesi. Foto: Dag Høgvard

Kontakt

Per Anders Bjørklund
Kommunikasjonsrådgiver i Kartverket
Tlf.: 32 11 84 04 / 909 20 161
E-post: per.anders.bjorklund@kartverket.no