I oktober i fjor slo kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ned grunnpælen til observatoriet på 79 grader nord. Veidekke Arctic har i over ett år jobbet med å få ferdig stasjonsområdet ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Nå er det klart, og Kartverket er i rute til å ta imot antennene som blir levert for montering til våren. Hele observatoriet skal stå klart i 2018.

 - Når Veidekke nå er ferdig med første etappe, kan vi virkelig se den nye tid komme ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Dette er stort for geodesien og det internasjonale nettverket vi er en del av, sier geodesidirektør Per Erik Opseth.

Kartverkets observatorium er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk.

Satsingen i Ny-Ålesund er også tema i FN. 26. februar i år vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om jordobservasjon på verdensbasis.

 

Mer informasjon: