De 1,6 millioner papirkartene, fordelt på 105 kartblad, veier til sammen om lag 100 tonn og er blitt til i et tett samarbeid mellom Kartverket og Forsvaret. Arealet de utgjør, tilsvarer 100 fotballbaner. Legger man kartene etter hverandre, vil de dekke hele veien fra Hønefoss, der Kartverkets hovedkontor ligger, til Forsvarets operativ hovedkvarter i Bodø.

Samlet inn miljødata

Kartverket har levert grunndataene og trykkeklare filer, mens Forsvarets miljøoffiserer i samarbeid med Forsvarets militærgeografiske tjeneste (FMGT) har samlet inn miljødata som er lagt inn i kartene. Dette er data fra fylker, kommuner og en rekke interesseorganisasjoner som har kartlagt områder og punkter som skal skjermes fra øvingsaktivitet, som skoler, sykehus, nedslagsfelt for drikkevann, kulturminner og sårbar natur.

Ved hjelpa av kartene kan dermed de over 40.000 soldatene og 10.000 kjøretøyene som skal delta i Nato-øvelsen, unngå å ta seg inn i områder hvor de kan skade miljøet.

PAKKES: Kartene pakkes og klargjøres for Nato-øvelsen senere i høst. Foto Sveinung Engeland

Skadeforebyggende

- Oppdaterte kart er alfa og omega både for å planlegge, finne fram og for å sikre at miljøet blir ivaretatt, og vi er stolte over å ha deltatt i dette omfattende samarbeidet og gitt vårt bidrag til storøvelsen, sier avdelingsleder Nils Flakstad i Kartverket.

Marianne Bø, miljøvernoffiser ved Forsvarets operative hovedkvarter og leder for skade- og miljøverngruppa på Nato-øvelsen, poengterer at kart er uvurderlig som skadeforebyggende tiltak.

- Kart vil være et svært viktig hjelpemiddel for oss under øvelsen, sier hun.

- Et løft

Kartene skal selvfølgelig ikke bare kommunisere miljøinformasjon. De skal også brukes i alt fra strategisk planlegging til flyoperasjoner, forflytning av soldater og kjøretøy, og i strid.

- Det har vært litt av et løft for oss å produsere så mange kart med så mye detaljert informasjon. Jeg vil si at det er en solid norsk styrkedemonstrasjon, sier major Frank Due Halvorsen i Forsvarets militærgeografiske tjeneste.

I forkant av øvelsen er kartene distribuert til de rundt 30 landene som skal delta med styrker, slik at alle de militære enhetene har kart med seg når de kommer til Norge.

Datasett

I tillegg til papirkart har alle deltakerlandene fått kartdatasett med en ny, felles NATO-standard for koding. Disse kartdataene er unike i NATO-sammenheng, da Norge er det første landet som har benyttet denne standarden. Her har det vært et stort utviklingsarbeid i samarbeid mellom Kartverket og Forsvaret.

Mye samarbeid

Kartverket og Forsvaret samarbeider tett også når det ikke er store øvelser, og Kartverket leverer både kartdata, ulike digitale tjenester og beredskapskart som oppdateres kontinuerlig.