Et grått skydekke kunne ikke dempe gleden for Kartverkets geodesidirektør Per Erik Opseth denne dagen i månedsskiftet mai- juni. De to nye antennene hilste han og kollegene velkommen da Lufttransports fly fra Longyearbyen passerte det nye observatoriet på vei inn til landing i Ny-Ålesund.

Fra luften ser de nye jordobservasjonsantennene ut som beskjedne punkter i det mektige og vakre arktiske landskapet. Tett på er de nøyaktig 13,2 diameter. De rager 18 meter over bakken, omkranset av Brandallaguna, Kapp Mitra og Ny-Ålesund.

Opseth er både stolt og også litt ydmyk når han endelig kan besiktige antennene tett på, like etter at han satte føttene på tundraen som nå tiner raskere enn noensinne etter en rekordtidlig vår i Arktis.

Ni år siden starten

- Det har vært en lang vei, og det er spesielt å se dette nå. Det er ni år siden vi startet med de aller første planene, sier Opseth.

- Alle som har jobbet med dette prosjektet er ydmyke for den jobben som gjøres, miljøet og omgivelsene vi bygger i – og for det vi skal levere; bidra til bedre overvåking av jordas endringer, forteller han.

 NYTT: Slik ser Kartverkets nye jordobservatorium ut nå. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Rekordrask montering

Alt har gått etter planen, til og med før planen. Det tyske firmaet MT Mechatronics leverer antennene. Arbeidet med montering har gått rekordraskt, siden det startet i april. Kun to måneder har prosjektleder Sascha Kreth i det tyske firmaet MT Mechatronics og mekanikerne fra den spanske underleverandøren Asturfeito brukt. I mai har også elektrikere fra Asturfeito jobbet på antennene.

Sascha Kreth er fornøyd over muligheten til å få jobbe med dette prosjektet i Ny-Ålesund.

- Dette er et av de beste stedene jeg har jobbet på, det er helt unikt, forteller Kreth.

FORNØYD: Per Erik Opseth (t.v.) i Kartverket og Sascha Kreth i MT Mechatronics er fornøyd med at alt er gått etter planen så langt. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Åpning om to år

Om to år blir det offisiell åpning av Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Herfra skal Kartverket overvåke jordas endringer og bidra til at beslutningstakere har en referanseramme for forskning på klima, for all kartlegging, GPS og navigasjons- og posisjonstjenester.

Det er Kings Bay som har bygget veien fram til det nye observatoriet. Veidekke Arctic har hatt totalentreprisen på stasjonsområdet og observatoriets nye instrumentbygg, som sto ferdig i fjor høst.

I forhandlinger med NASA Kartverket er nå i forhandlinger med det amerikanske romfartsselskapet NASA på levering av et satellittlaserinstrument (SLR – Satellite Laser Ranging). Dette er et instrument som bestemmer satellittenes avstand til jorda. -SLR i Ny-Ålesund blir viktig fordi det vil kunne observere satellitter i polare baner, forteller Opseth.

Kostnadsrammen på det nye observatoriet er på rundt 300 millioner norske kroner. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slo ned grunnpælen i oktober 2014.

Tema i FN

Kartverkets observatorium er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Satsingen i Ny-Ålesund er også tema i FN, og i februar 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal styrke det globale samarbeidet om geodetisk jordobservasjon.

Les mer om Kartverkets satsing i Ny-Ålesund