Den nye versjonen av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 4 skal gjøre det mulig å forvalte bestemmelsesområder for midlertidige bygge- og anleggsområder som et eget lag i kommunen digitale plandatabase

Nye versjoner av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 3 vil bli utgitt i løpet av kort tid. Dette gjelder del 3.1 (kommuneplanens arealdel), del 3.2 (reguleringsplanforslag) og del 3.3 (reguleringsplanforslag).

De nye versjonene følger SOSI Plan 4.5.2 som ble publisert i mai 2018.

Se hele nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister på departementets nettside.

Les mer om planarbeid på Kartverkets veiledningssider for plan og planregister.