[Nyhetsarkiv om jordobservatoriet nederst i artikkelen/ Scroll downwards for archive of news about our Geodetic Earth Observatory]

Observatoriet måler jordklodens bevegelser i verdensrommet og kontinentenes bevegelser. Samtidig bidrar det til overvåkning av havis som smelter og endringer i havnivået.

 - Jordobservasjon er viktig for klima- og miljøovervåking. Observatoriet er utrustet med det ypperste av teknologi og vil øke kunnskapen vår om konsekvenser av klimaendringer, både her i nordområdene og på globalt nivå. Det nye jordobservatoriet vil også bidra til mer nøyaktige data som er viktige i ny teknologi, for eksempel for å sikre mest mulig nøyaktig GPS-navigering, sier Hiim.

Etableringen av observatoriet i Ny-Ålesund på 79 grader nord er viktig for det internasjonale samarbeidet. Når vi åpner det nye anlegget 6. juni, følger Norge opp FNs resolusjon om en felles innsats for å få på plass en global referanseramme for nøyaktig navigasjon og alle slags målinger ved hjelp av satellitter. FN-resolusjonen oppfordrer til økt samarbeid, økt grad av datadeling, og kunnskapsutveksling innenfor geodetisk jordobservasjon.

STRØM: Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup og statssekretær Lars Jacob Hiim kobler strømmen på anlegget og åpner offisielt det nye jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Grunnleggende for infrastruktur

Jordobservatoriet inngår i et globalt nettverk av tilsvarende stasjoner som til sammen utgjør grunnleggende infrastruktur for overvåkning av jordoverflatens bevegelser, jordens rotasjonsmønster og rotasjonsaksens stilling i verdensrommet. Observatoriet skal også bidra til bedre posisjoner for satellitter i nordlige baner.

Det nye anlegget består av et nytt instrumentbygg og flere nye geodetiske instrumenter som skal virke sammen og utfylle hverandre. Viktigst er de to antennene for målinger fra fjerne stjerner og et instrument for måling med laser mot satellitter.

FANGER SIGNALER: En av de to avanserte antennene som er sentrale i det nye jordobservatoriet. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

- Det at Norge nå får et nytt, komplett jordobservatorium med ny og avansert teknologi, er viktig. Vi vil kartlegge jordens endringer mye raskere og mer presist enn det vi klarer i dag. Brukerne av fremtidens satellitteknologi trenger mer nøyaktige data enn det gamle anlegget kan levere, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Nøkkelrolle i nord

Jordobservatoriet er det eneste i det globale nettverket som ligger så langt nord. Det nye observatoriet vil spesielt bidra til økt nøyaktighet i nordområdene hvor effekten av klimaendringene kan registreres tidligst og tydeligst.

Bidraget er med på å befeste Norges posisjon og tilstedeværelse i nordområdene. Det nye jordobservatoriet gir økt ytelse fra satellitter som passerer nordområdene og styrker norsk utbytte av vår deltakelse i de europeiske satellittprogrammene Copernicus og Galileo.

Kartverkets geodetiske arbeid i Ny-Ålesund er forankret i regjeringens nordområdepolitikk og i Svalbardmeldingen, og bidrar til å opprettholde forskningssamarbeidet og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift. Det nye jordobservatoriet har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.

79 GRADER NORD: Jordobservatoriet inngår i et globalt nettverk som overvåker jordas bevegelser. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Nyhetsarkiv Kartverkets jordobservatorium (News archive)