FNs ekspertkomité for ledelse av global geografisk informasjon (UN-GGIM) har bestemt at FNs arbeidsgruppe for geodesi blir en permanent underkomité i FN. 

- Dette er strålende og er en anerkjennelse av den jobben vi har gjort frem til nå, forteller Anne Jørgensen i Kartverkets geodesidivisjon, som sammen med Gary Johnston fra Geoscience Australia, har ledet arbeidsgruppen i FN.

Stabilitet og langsiktighet

Arbeidsgruppen består av 29 land og to organisasjoner. Når denne i løpet av høsten gjøres om til en underkomité for global geodesi vil dette bety en styrking av det internasjonale samarbeidet om jordobservasjon.

- En underkomité gir grunnlag for stabilitet og mer langsiktig planlegging av arbeidet for den globale geodetiske referanserammen, sier regional rådgiver Greg Scott i FN-sekretariatet.  

Enige om kursen videre

Det var New Zealand som fremmet forslaget om å endre arbeidsgruppens status til underkomité. Forslaget fikk støtte og ingen land var imot, og dermed var veien åpen for et vedtak. Ekspertkomitéen godkjente også arbeidsgruppens rapport og et «veikart» for global geodesi og har med dette satt kursen for hvordan medlemslandene skal samarbeide om geodesi fremover. 

Norges delegasjonsleder Dag Høgvard fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet holdt også et innlegg hvor han støttet forslaget og bekreftet at Norge vil være med i det videre arbeidet. 

Vedtaket i ekspertkomitéen var et av høydepunktene i New York sist uke, der den globale geodetiske referanserammen (Global Geodetic Reference Frame - GGRF) og det internasjonale samarbeidet om geodesi og jordobservasjon fikk mye oppmerksomhet. 260 delegater fra 86 medlemsland deltok på årets komitémøte.

NEW YORK: UN-GGIM, FNs ekspertkomité for ledelse av global geografisk informasjon vedtar å endre geodesi-arbeidsgruppens status til en underkomité i FN. Foto: Anne Jørgensen

Topp prioritet på ministernivå

Fiji's minister for land og minerale ressurser, Mereseini Vuniwaqa åpnet den geografiske FN-uken i New York på et formøte om geodesi.  Det var Fiji som fremmet resolusjonen om en bærekraftig global geodetisk referanseramme i FNs generalforsamling i fjor.

- Resolusjonen oppfordrer til mer samarbeid og vi er glade for at arbeidsgruppen har utviklet et veikart for dette arbeidet så raskt. Implementeringen av veikartet for global geodesi har topp prioritet, sa ministeren. 

Kartverkets bidrag

Kartverket, ved Laila Løvhøiden og Anne Jørgensen, representerer Norge i FN-arbeidet for det globale samarbeidet om geodesi. Norge har hatt et spesielt ansvar for kommunikasjon og formidling, helt siden dette arbeidet startet i FN for tre år siden.

I den neste fasen vil mye av arbeidet dreies mot å utrede en mer forpliktende styringsstruktur for geodesi. Laila Løvhøiden overtar derfor co chair-rollen for Norge, mens Anne Jørgensen vil prioritere GGRFs kommunikasjonsarbeid. 

- Driften av referanserammen er i dag basert på frivillig innsats fra interesserte fagmiljøer i mange land. Dette fungerer, men innebærer en ikke ubetydelig sårbarhet. Derfor har ekspertkomitéen lagt vekt på at en mer forpliktende styringsstruktur må utredes, sier Laila Løvhøiden.

Mer informasjon

Følg arbeidet på twitter: @unggrf    @unggim