Hopp til innhold

Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Kontakt oss

Ansatte ved Kartverket Oslo 

Telefon: 32118000
Epost: oslo@kartverket.no

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje, 0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse   
Kartverket Oslo, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Pakker/ tidsskrifter     
Kartverket Oslo, Postboks 412 Sentrum, 0103 Oslo

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunene

Kartverket Oslo omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud.

Arrangementer

 • 27 Nov 2019
  28 Nov 2019

  Fagdag matrikkel

  Kartverket Oslo, Storgata 33A, 7.etg

  Kartverket Oslo inviterer kommunene i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo til to fagdager i matrikkel. Vi har et variert program blant annet innen matrikkel og kommune- og regionreformen....

Alle arrangementer

Nyheter

 • 28 Aug 2019

  Det er fattet vedtak om å opprette ett samlet geodatautvalg for Oslo og Viken. Oppstartsmøte for det nye utvalget er 11.9. Representantene fra de tidligere utvalgene har møterett.

 • 12 Jun 2019

  E-verksgruppen har som mål å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen treffes to ganger i året, og referat fra vårmøte er nå tilgjengelig. Neste møte er 16. oktober 2019.

 • 5 Jun 2019

  Det jobbes godt i kommunene med etablering og vedlikehold av plandata og digitale planregistre. Arealplandata inngår i FDV-avtalene. Fylkeskartkontorene bistår kommunene i dette arbeidet.

Se alle nyheter