Hopp til innhold

Fagdag matrikkel

27 Nov 2019
28 Nov 2019
Kartverket Oslo,
Storgata 33A, 7.etg
Kl. 9:00 - 15:00

Kartverket Oslo inviterer kommunene i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo til to fagdager i matrikkel. Vi har et variert program blant annet innen matrikkel og kommune- og regionreformen. De to fagdagene som er satt opp har likt innhold. For at flest mulig kommuner skal få mulighet til å delta, må vi sette en begrensning på 2 personer fra hver kommune. Påmeldingsfristen er gått ut!Program

9.00 Kaffe/ te og noe å bite i

9.30

  • Status og informasjon fra kartkontoret
  • Masterplan
  • Kommune- og regionreform

11.00 Pause

11.15

  • Forskriftsendring
  • Endring i matrikkelkurs
  • Faggruppe matrikkel

12.00 Lunsj

12.45

  • Midlertidig utsatt oppmålingsforretning (MUF)
  • Andre aktuelle tema

14.45 – 15.00 Avslutning

Innhold

På fagdagen vil vi gi status og informasjon fra Kartverket og orientere om Masterplan matrikkel.

Ettersom vi nærmer oss 2020, vil vi si noe om status for kommune- og regionreformene.

Deretter vil vi gå gjennom innholdet i forskriftene som har vært på høring, nettbasert lovkurs som blir aktuelt fra 2020 og faggruppe matrikkel.

Vi avslutter med en presentasjon om utsatte oppmålingsforretninger og eventuelle andre temaer som tas opp.

Målgruppe

Kommunene i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo

Påmelding

De to fagdagene som er satt opp har likt innhold. For at flest mulig kommuner skal få mulighet til å delta, må vi sette en begrensning på 2 personer fra hver kommune.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller lignende i forbindelse med fagdagen kan rettes til Marit.Bekkhus@kartverket.no