Gjennomførte sammenslåinger

Vestfoldkommunene Sandefjord, Andebu og Stokke ble til Sandefjord kommune 1. januar 2017. De var først ute i denne reformrunden.

Erfaringene fra denne sammenslåingsprossen har gitt verdifull innsikt i blant annet tekniske- og digitale utfordringer som må håndteres ved kommunesammenslåinger.

Disse erfaringene brukes nå aktivt i det videre reformarbeidet over hele landet.

Fra 1. januar 2018 ble:

  • Vestfold kommunene Larvik og Lardal til Larvik kommune
  • kommunene Tjøme og Nøtterøy til Færder kommune
  • kommunene Hof og Holmestrand til Holmestrand kommune

Kartverket har hatt en tett dialog med kommunene underveis i sammenslåingsprosessen. Kartverket Skien har koordinert arbeidet opp mot hovedkontoret vårt på Hønefoss og veiledet kommunene i forhold til de endringene som må gjennomføres i blant annet matrikkelen.

Pågående sammenslåinger

Fra 1.1.2020 vil:

  • Vestfoldkommunene Re og Tønsberg slå seg sammen til Tønsberg kommune
  • kommunen Holmestrand, som slo seg sammen med Hof i 2018, slå seg sammen med Sande kommune til Holmestrand kommune
  • Svelvik kommune slå seg sammen med kommunene Drammen og Nedre Eiker. Samtidig skifter de fylkestilhørighet og blir dermed ikke en del av Vestfold og Telemark fylke
  • I Telemark vil kommunene Sauherad og Bø slå seg sammen til Midt-Telemark kommune

Oppstartsmøter

Kartverket Skien har gjennomført oppstartsmøter med de berørte kommunene i Vestfold og Telemark som er i sammenslåingsprosess. Vi informerte her om vår rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionsreformen. I tillegg gikk vi gjennom hvilke endringer kommunene må gjennomføre i matrikkelen før sammenslåingstidspunktet.

I ettertid blir kommunene fulgt tett opp fra Kartverket Skien og det blir gjennomført oppfølgingsmøter etter behov. Forberedelsene er dermed godt i gang.

Regionreform

Fylkeskommunene Vestfold og Telemark går som sagt fra 1. januar.2020 sammen til Vestfold og Telemark fylke. Dette innebærer nye kommunenumre og en «ryddejobb» i blant annet matrikkelen.

Kartverket Skien gjennomfører i disse dager Norge digitalt-møter og Forvaltning, drift og vedlikeholds-årsmøter (FDV) med alle kommuner i Telemark og Vestfold. Der er forberedelser i forhold til regionreformen er et viktig tema.

I tillegg er Kartverket Skien i dialog med fylkesmennene i Vestfold og Telemark, samt KS-region Buskerud, Telemark og Vestfold. Målet er å møte ledelsen i alle kommunene og på den måten forankre ryddearbeidet som må gjøres i matrikkelen på ledernivå i kommunene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Skien: Geir Mjøen