Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid.

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status for vegadresser i Troms per mai 2019

Klikk for større kartutsnitt.jpg

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Troms per. mai 2019 (Ill.: Kartverket) 

Som endringsoversikten viser, er det flere kommuner som har vært aktive med vegadressering de siste fire månedene:

  • Kåfjord har forlenget tidligere vedtatte adresseparseller og har størst økning i andelen vegadresser med 18,6 prosentpoeng til 38,0 %
  • Kvæfjord har innført vegadresser i det meste av kommunen og har økt andelen vegadresser med 10,2 prosentpoeng til 95,3 %
  • Gratangen, Salangen, Skjervøy og Karlsøy har økninger på mellom 4 og 1 prosentpoeng vegadresser
  • Fortsatt er det bare Torsken og Berg som har 100 % vegadresser 

I Troms fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 0,8 prosentpoeng fra 94,0 % til 94,8 % siden 21. januar

Status for adresseringsarbeidet i Troms per mai 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2019-2022.

Status for vegadresser i Finnmark per mai 2019 

Klikk for større kartutsnitt (jpg)

Kartutsnittet viser status for adresseringsarbeid i Finnmark per. mai 2019 (Ill.: Kartverket) 

Som endringsoversikten viser, er det noen kommuner som har vært aktive med vegadressering de siste fire månedene:

  • Vadsø har størst økning i andelen vegadresser med 4,4 prosentpoeng til 67,5 %)
  • Kvalsund og Sør-Varanger har økt andelen vegadresser med henholdsvis 1,6 og 1,0 prosentpoeng
  • Fortsatt er det Hammerfest, Hasvik og Karasjok som har 100 % vegadresser

I Finnmark fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt med 0,5 prosentpoeng fra 76,2 % til 76,7 % siden 21. januar 

Status for adresseringsarbeidet i Finnmark per mai 2019.xlsx

Alle kommuner skal ha innført vegadresser for hele kommunen i løpet av planperioden, som beskrevet i Geodataplan for Troms 2018-2021.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Troms og Finnmark: Nils-Arne.Larsen @ kartverket.no