Fra 1. januar 2020 blir 8 kommuner i Troms og Finnmark slått sammen til 3.

Sammenslåingen gjelder følgende kommuner i Troms:

  • Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik = Senja kommune
  • Tjeldsund (Nordland) + Skånland = Tjeldsund kommune

Og følgende kommuner i Finnmark:

  • Hammerfest + Kvalsund = Hammerfest kommune

Oppstartsmøter i februar og mars

Det er gjennomført oppstartsmøter med alle kommunene som er involvert i kommune-sammenslåingen.

Temaene på møtene har vært IKT-messige utfordringer og gjennomgang av oppdateringer som er nødvendige i matrikkelen med sjekklister og veileder for prosessen.

Som en oppfølging møtene med kommunene, vil Kartverket ha møter med fylkesmennene i mars.

Kartverket vil der blant annet informere om sin rolle som matrikkelmyndighet og IKT-koordinator i kommune- og regionreformen.

Forberedelsene er dermed godt i gang.

Fylkessammenslåing

Vi har i 2020 også en fylkessammenslåing. Dette innebærer at alle kommuner vil få en ryddejobb i matrikkelen, grunnet nytt kommunenummer.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: Steinar Vaadal