Ved årsskiftet byttet Rindal kommune fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.

1. januar 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke, og den nye kommunen Indre Fosen så dagens lys. Indre Fosen består av tidligere Rissa og Leksvik kommuner.

I 2020 blir 48 kommuner til 38 i fylket. Sammenslåingen gjelder følgende kommuner:

  • Steinkjer og Verran - Steinkjer
  • Fosnes, Namdalseid og Namsos - Namsos
  • Nærøy og Vikna – Nærøysund
  • Agdenes, Orkdal, Meldal og del av Snillfjord - Orkland
  • Hemne, Halsa og del av Snillfjord - Heim
  • Hitra og del av Snillfjord - Hitra
  • Åfjord og Roan - Åfjord
  • Ørland og Bjugn - Ørland
  • Trondheim og Klæbu - Trondheim

Grensejusteringer

Det blir også foretatt en del grensejusteringer i tilknytning til kommunesammenslåingene. Et innbyggerinitiativ i grendelaget Lund i Nærøy fører til at de blir overført til nye Namsos kommune. Her er det en hel grunnkrets som blir overført. Et tilsvarende initiativ gjør at Verrabotn i dagens Verran kommune skal overføres til Indre Fosen samtidig med at Verran slås sammen med Steinkjer. Her er det vedtatt at hele grunnkrets Verrabotn skal overføres. Deler av tre fritidseiendommer skal overføres fra Tydal til Røros. Det er gjort vedtak om dette og justeringen er planlagt iverksatt 1. mars 2020.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: Ann-Kristin Engan, John Thomas Aalstad, Anders Østeraas og Olav Jenssen (Se ansattoversikt for epostadresse til den enkelte).