Hver referansestasjon i nettverket sender sine data til kontrollsenteret ved Kartverket i Hønefoss i sanntid.

Kontrollsenteret er kontinuerlig overvåket av en operatør i vanlig arbeidstid.

Åpningstider

 • 08.00-15.45 Vanlig åpningstid (i perioden 15. september til og med 14. mai)
 • 08.00-15.00 Sommertid (i perioden 15. mai til og med 14. september)
 • 08.00-12.00 Onsdag før skjærtorsdag
 • 10.00-14.00 Romjulen

Kontrollsenterets viktigste oppgaver

 • Overvåke produksjon og distribusjon av korreksjonsdata for tjenestene
 • Overvåke referansestasjonene
 • Overvåke referansestasjoner og dataproduksjon som inngår i internasjonale prosjekter
 • Overvåke nettverket
 • Overvåke maskiner
 • Overvåke programvare
 • Overvåke leveranser av data til eksterne kunder
 • Besvare kundehenvendelser relatert til bruk av tjenestene
 • Sende ut driftsmeldinger