NN1954 er det gamle høydesystemet fra 1954 som i perioden 2011-2018 ble byttet ut med det nye NN2000. Alle kommuner i Norge har tatt i bruk NN2000, men bygg- og anleggsprosjekter som ble startet opp i NN1954 vil normalt bli fullført i dette høydesystemet.

Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 er fra -15 til ca + 35 centimeter, avhengig av hvor i landet du er. Det kan være store lokale forskjeller. Åpne norgeskart som viser hvor mye høydene endres fra landsdel til landsdel (pdf).

Last ned høydereferansemodell

Ved måling med profesjonelt GNSS-utstyr må de målte høydene korrigeres til NN2000, og dette gjøres som regel ved hjelp av en høydereferansemodell. Høydereferansemodellen som heter «HREF NN2000», lastes gratis ned fra Kartverkets ftp-server og legges manuelt inn i måleboka.

Last ned «HREF NN2000» gratis fra Kartverkets ftp-server.  I enkelte nettlesere må du oppgi brukernavn «skhref» og passord «href» for å laste ned.

Forhandlere av posisjonstjenester og tilhørende utstyr kan bistå med å legge modellen inn i måleboka. Noen typer utstyr kan bruke modellene i det formatet de distribueres i, mens andre leverandører bruker egne formater. Utstyrsleverandørene kan gi nærmere opplysning om dette.

Modellen HREF2018B_NN2000_EUREF89.bin dekker hele landet. For det gamle høydesystemet NN1954 brukes modellen HREF2008A.bin.

Sjekk hvilket høydesystem som brukes

Selv om kommunene har innført NN2000, vil pågående utbyggingsprosjekter som regel kjøres i NN1954 til de er avsluttet. Det betyr at det er svært viktig å sjekke hvilket høydesystem som benyttes i oppdraget man jobber i. Blander man sammen høydedata for forskjellige høydesystemer, vil det bli mye feil.

Mange vil ha behov for å veksle mellom høydereferansemodellene for NN2000 og NN1954 i en overgangsperiode.

Merk med riktig høydesystem

Uttrekk av data til en SOSI-fil vil som regel kodes med høydesystem i SOSI-filens hode, slik: «...VERT-DATUM NN2000» i SOSI-filens hode. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at filen er merket riktig.

For å unngå misforståelser etter overgangen til NN2000 er det også viktig å huske å merke kart, tegninger og dataleveranser med korrekt høydesystem.

Transformasjon av eldre data

Om du ønsker å bruke eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata tatt ut etter overgangen til NN2000, må det gjøres en stedsavhengig høydetransformasjon.

For et mindre område, for eksempel 300 x 300 meter, vil de fleste kunne regne om sine egne data med centimeters nøyaktighet som et enkelt "høydeskift». Kontakt kommunen eller nærmeste fylkeskartkontor for å vite hvor stor forskjellen mellom nytt og gammelt høydesystem er i ditt område, og regn om etter formelen NN2000=NN1954 +/- X cm.

Jobber du med et større område, for eksempel kommunedekkende datasett, kan du transformere ved hjelp av en modellfil (bin-fil) og passende programvare. Du finner bin-fil for gratis nedlasting på samme sted som høydereferansemodellen for NN2000 - på Kartverkets ftp-server  - innlogging som beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Ønsker du å utføre andre transformasjoner, kan du kjøpe Kartverkets transformasjonsprogram SkTrans og andre transformasjonsformler fra Kartverket (se lenke nedenfor).