Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 23 Mai 2019

  Det globale prosjektet Seabed2030 har satt seg som mål å kartlegge verdens havområder innen 2030. En samarbeidsavtale mellom Kartverket og Havforskningsinstituttet om innsamling av dybdedata fra forsk...

 • 23 Mai 2019

  Fra 28. mai 2019 vil matrikkelen og SSR være integrert. Dette betyr at adressenavn nå kun skal føres i matrikkelen, og bruksnavn kun skal føres i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

 • 23 Mai 2019
  Kartverket Trøndelag

  Flyfotografering i Trøndelag 2019

  Kartverket lenke hit

  Rekordvarme i april resulterte i rekordtidlig flyfotografering for 4 av kartleggingsområdene våre. Dette betyr at det nå kun er Oppdal som gjenstår å få flyfotografert av årets prosjekter.

 • 22 Mai 2019

  ​To observasjonsbøker fra 1779–1780 ble funnet i en safe og dukket overraskende opp i Kartverket sist uke.

 • 22 Mai 2019
  Kartverket Trøndelag

  Prosjektet «Trondheimsnavn»

  Kartverket lenke hit

  Det toårige prosjektet hadde som mål å registrere navn hovedsakelig utenfor de mest tettbebygde områdene i kommunen. Til sammen ble 4 286 stedsnavn registrert i prosjektet.

 • 21 Mai 2019

  Tysdag 21. mai blei ei rekke forbetringar publisert på Se havnivå. Samtidig korrigerer Kartverket vasstandsdata for kjente, systematiske målefeil.

 • 21 Mai 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Utvalgsmøter i Troms og Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Oppsummeringer fra vårmøter i Norge digitalt-utvalgene for Troms og for Finnmark er nå tilgjengelig.

 • 14 Mai 2019

  Bevilgningen til prosjektet nasjonal detaljert høydemodell ble i dag økt med 16 millioner gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019.

 • 13 Mai 2019
  Kartverket Bergen

  Kartleggingsprosjekt 2019

  Kartverket lenke hit

  Det er starta opp fire geovekstprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. nå kan du se hvilke områder dette gjelder.

 • 13 Mai 2019
  Kartverket Oslo

  Norge digitalt-årsmøter 2019

  Kartverket lenke hit

  Årets Norge digitalt-møter ble avholdt i alle regionene i perioden 5. - 31. mars. Referat fra møtene er nå tigjegelig.

 • 10 Mai 2019

  Hovedseriekart som dekker farvann i Møre og Romsdal (nr. 32 og nr. 128) og Nordland (nr. 67 og nr. 74) er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

 • 9 Mai 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Adressering i Troms og Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet går fremover i våre to fylker. I Troms er andelen vegadresser i matrikkelen 94,8 %, og i Finnmark 76,7 %.

 • 3 Mai 2019

  En stor milepæl for Kartverket når 80 prosent av landets kommuner nå er påkoblet Sentral felles kartdatabase.

 • 2 Mai 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser.

 • 2 Mai 2019

  Kommunene legger ned et stort arbeid med å rette feil i matrikkel og grunnbok før kommune- og regionsammenslåingene 1. januar 2020. –Vi berømmer kommunene for den store innsatsen de gjør, sier prosjek...

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart nr. 57 Vefsn- og Leirfjorden, er utgitt i ny utgave. Områder i Sandnessjøen havn er nymålt. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart nr. 29 Stad er utgitt i ny utgave. Et større område sørvest (vest for Vågsøy) er sjømålt og redigert inn i kartet. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart som dekker farvann i Sunnhordlandsfjordene (nr. 20) og Kyrhaug – Trondheimsleia (nr. 37), samt havnekart for Sarpsborg (nr. 465), er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkarten...

 • 26 Apr 2019

  Beredskapsrådet for Vestland fylke møttes samlet for første gang 10. - 11. april. Hovedfokus på møtet var totalforsvaret, summen av landets sivile og militære ressurser og samhandlingen mellom dem.

 • 16 Apr 2019
  Kartverket Trøndelag

  Adressering i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag går fremover. Per mars har 28 av fylkets 48 kommuner 99-100 % vegadresser. Andelen vegadresser er nå 93,4 %. Den siste kommunen som fikk 100 % var Agdenes.