Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 15 Sep 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  Snart i mål!

  Kartverket lenke hit

  Det gjenstår 3 kommuner før alle kommunene i fylket oppdaterer direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). De resterende kommunene har ikke fastsatt dato for overgang.

 • 10 Sep 2020

  Tre sjøkart er utgitt som nye utgaver: Hovedseriekart nr. 56 Tjøtta - Dønna, nr. 77 Tjeldsundet - Harstad - Lavangen og nr. 78 Hovden - Langenes - Risøysundet. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ug...

 • 10 Sep 2020

  Kystkart nr. 311 Støtt - Andenes, er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven innebærer at moderniseringen av kartet er fullført og nyere dybdedata er ti...

 • 7 Sep 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  PTU for Oslo og Viken fylker etablert!

  Kartverket lenke hit

  Plan- og temadatautvalget (PTU) for Oslo og Viken fylker ble opprettet forsommeren 2020. Utvalget erstatter PTU for de tre tidligere fylkene Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold.

 • 3 Sep 2020
  Kartverket Innlandet

  I mål med årets kartlegging!

  Kartverket lenke hit

  Flyvning er nå fullført for alle årets 5 geovekstprosjekt i Innlandet fylke. Fotografering av Skråbilder er også fullført, og skråbilder levert. Les mer for detaljer.

 • 31 Aug 2020

  I slutten av mars i år inviterte Kartverket til dugnad med stedfesting av Kartverkets samling av historiske kart. Etter fem måneder er over 15.000 kart stedfestet!

 • 26 Aug 2020

  Kartverket lanserer i slutten av september nye nettsider for publikum. Her vil det også åpnes for digitale eiendomstjenester.

 • 26 Aug 2020

  Startskuddet har gått for kartleggingen av kystsonen i Ålesund og Giske kommuner på Sunnmøre. Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet skal lage detaljerte marine grunnka...

 • 24 Aug 2020

  "Historien bak Struves meridianbue – og hvordan den kom inn på UNESCOs verdensarvliste" er et hefte utgitt av Norsk Kartmuseums Venneforening i 2020.

 • 24 Aug 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Status kartleggingsprosjekt

  Kartverket lenke hit

  Flyfotograferingen er gjennomført for alle prosjektene i Viken fylke. Produksjon, nykonstruksjon og ajourføring er i gang. Les mer for detaljer.

 • 24 Aug 2020

  Havnekart nr. 473 som dekker innseilingen mot Porsgrunn, fra Langesund til Herøya, er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Det er nye dybdedata i store deler av kart...

 • 24 Aug 2020
  Kartverket Innlandet

  Opprydding i traktorveger

  Kartverket lenke hit

  To studenter har i sommer kontrollert feilregistreringer i FKB-TraktorvegSti-datasettet for Innlandet fylke. Alle kommunene er kontrollert, og endringene vil bli sendt kommunene for verifisering.

 • 9 Jul 2020

  Hannah Cook blir ny direktør for Kartverkets eiendomsdivisjon. Hun tiltrer stillingen 1. oktober 2020.

 • 3 Jul 2020

  Havnekart nr. 455 som dekker Stavanger havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Byfjorden og Stavanger...

 • 3 Jul 2020

  Kystkart nr. 305 som dekker Skagerrak, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nytt rutesystem for skipstrafikken i Skagerak og Kattegat,...

 • 1 Jul 2020

  Status for pågåande geovekstprosjekt og eit blikk på kartleggingsplanen framover var blant temaene på møte 4. juni. Referat frå møtet er tilgjengeleg.

 • 30 Jun 2020

  Konstituering av utvalget var et av hovedtemaene på møte 26. mai. Referat fra møtet er nå tilgjengelig.

 • 29 Jun 2020

  Kartverket reviderer sitt avtaleverk og nye avtaler vil gjelde fra 1.1.2021.

 • 29 Jun 2020
  Kartverket Trøndelag

  Det går fremover

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per juni 2020 på 94,4 %.

 • 25 Jun 2020

  Arbeidet med strategi for å forbedre datakvaliteten i matrikkelen som nasjonal felleskomponent er i gang. Kartverket bruker mytetesting som metodikk og ønsker tilbakemeldinger på arbeidet.