Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 11 Des 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Geodataplan for Toms og Finnmark er vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Planen, som er den første for storfylket, ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 29. november. Planen gjelder for en periode på 4 år og revideres årlig.

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 84 som dekker farvatn i Troms, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Sommarøy med ny djupneinformas...

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 96 som dekker Altafjorden og Langfjorden i Finnmark, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Storekor...

 • 3 Des 2019

  Hovudseriekart nr. 525 som dekker Bellsund, Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial f...

 • 27 Nov 2019

  Kommuner som sammenslås eller får endret kommunenummer vil ikke få overført utgåtte matrikkelenheter til ny kommune. Det er likevel mulig å søke dem opp i tidligere kommune.

 • 25 Nov 2019
  Kartverket Trøndelag

  Engasjerte kommuner på DOK-verksted

  Kartverket lenke hit

  Verkstedene om kunnskapsgrunnlaget ble gjennomført for to grupper av kommuner i november. Målsetningen var å bidra til økt kunnskap om og bruk av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

 • 25 Nov 2019

  Kartverket vil avvikla oppringd GSM-tilkopling til posisjonstenestene våre frå 1. januar 2020.

 • 22 Nov 2019

  Administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

 • 22 Nov 2019

  Det er mye som skal på plass før årsskiftet. Også innen Norge digitalt-samarbeidet. FGU for Oslo og Viken avholdt derfor et ekstraordinært møte 17.10. med fokus på fremtidig organisering og samarbeid.

 • 22 Nov 2019
  Kartverket Trøndelag

  Omfattende fagdag

  Kartverket lenke hit

  Fagdag matrikkel Trøndelag ble avholdt 31. oktober. Et omfattende program, gruppearbeid og gode diskusjoner ga positive tilbakemeldinger fra 38 engasjerte deltakere.

 • 22 Nov 2019

  Vi har hatt eit sommarhalvår med fleire lange godvêrsperiodar på Vestlandet. I tillegg til mykje sol og hyggelege badetemperaturar, så har dette resultert i ein god sesong for flyfotografering.

 • 21 Nov 2019

  Det har vært stor aktivitet i regi av Kartverket Oslo i år. Nå er dato og sted for ND-årsmøtene våren 2020 klar. Disse finner du i aktivitetskalenderen.

 • 21 Nov 2019

  Geodataplanen for Vestfold og Telemark 2020-2023 ble vedtatt på møte 1. november. Planen inneholder strategiske valg for kommende år og i fireårsperioden.

 • 21 Nov 2019
  Kartverket Kristiansand

  Geodataplanen for Agder er vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Fylkesgeodatautvalget vedtok på møte 15. oktober Geodataplanen for Agder 2020-2023. Planen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder.

 • 21 Nov 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Svanesang for FGU Troms og FGU Finnmark

  Kartverket lenke hit

  De siste høstmøtene for fylkesgeodatautvalgene for Troms og for Finnmark er avholdt. Fra 1.1.20. blir utvalgene slått sammen samtidig som vi blir ett fylke. Oppsummeringen er nå tilgjengelig.

 • 18 Nov 2019
  Kartverket Molde

  GIS-dagen 2019

  Kartverket lenke hit

  Kva for klimaavtrykk har maten din? Det var eit av spørsmåla elevar frå vidaregåande skular i fylket fekk bryne seg på under årets GIS-dag.

 • 6 Nov 2019
  Kartverket Stavanger

  Geodataplan for Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan er vedteken av fylkesgeodatautvalet. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 75 og 76 som dekker farvatn i Lofoten og Vesterålen, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige.

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekart nr. 100 som dekker Ytre Sørøya i Finnmark, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Sørvær med ny djupnein...

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 1, 2, 3 og 4 som alle dekker Oslofjorden, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld ny djupneinformasjon.