Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 13 Mai 2019
  Kartverket Bergen

  Kartleggingsprosjekt 2019

  Kartverket lenke hit

  Det er starta opp fire geovekstprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. nå kan du se hvilke områder dette gjelder.

 • 13 Mai 2019
  Kartverket Oslo

  Norge digitalt-årsmøter 2019

  Kartverket lenke hit

  Årets Norge digitalt-møter ble avholdt i alle regionene i perioden 5. - 31. mars. Referat fra møtene er nå tigjengelig.

 • 10 Mai 2019

  Hovedseriekart som dekker farvann i Møre og Romsdal (nr. 32 og nr. 128) og Nordland (nr. 67 og nr. 74) er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

 • 9 Mai 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Adressering i Troms og Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet går fremover i våre to fylker. I Troms er andelen vegadresser i matrikkelen 94,8 %, og i Finnmark 76,7 %.

 • 3 Mai 2019

  En stor milepæl for Kartverket når 80 prosent av landets kommuner nå er påkoblet Sentral felles kartdatabase.

 • 2 Mai 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser.

 • 2 Mai 2019

  Kommunene legger ned et stort arbeid med å rette feil i matrikkel og grunnbok før kommune- og regionsammenslåingene 1. januar 2020. –Vi berømmer kommunene for den store innsatsen de gjør, sier prosjek...

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart nr. 57 Vefsn- og Leirfjorden, er utgitt i ny utgave. Områder i Sandnessjøen havn er nymålt. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart nr. 29 Stad er utgitt i ny utgave. Et større område sørvest (vest for Vågsøy) er sjømålt og redigert inn i kartet. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 26 Apr 2019

  Hovedseriekart som dekker farvann i Sunnhordlandsfjordene (nr. 20) og Kyrhaug – Trondheimsleia (nr. 37), samt havnekart for Sarpsborg (nr. 465), er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkarten...

 • 26 Apr 2019

  Beredskapsrådet for Vestland fylke møttes samlet for første gang 10. - 11. april. Hovedfokus på møtet var totalforsvaret, summen av landets sivile og militære ressurser og samhandlingen mellom dem.

 • 16 Apr 2019
  Kartverket Trøndelag

  Adressering i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Adresseringsarbeidet i Trøndelag går fremover. Per mars har 28 av fylkets 48 kommuner 99-100 % vegadresser. Andelen vegadresser er nå 93,4 %. Den siste kommunen som fikk 100 % var Agdenes.

 • 11 Apr 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Se årets kartleggingsområder!

  Kartverket lenke hit

  Nå kan du se hvilke områder i Troms og Finnmark det er planlagt kartlegginger i år.

 • 8 Apr 2019

  Hovedseriekart som dekker farvann nord i Rogaland og sør i Hordaland (nr. 17), i Trøndelag (nr. 41), på Sunnmøre (nr. 125) og ved Bodø i Nordland (nr. 136), er utgitt i nye utgaver. Tidligere utgaver ...

 • 5 Apr 2019

  I Kartverkets informasjonsavis om kommune- og regionreformene tar vi opp de viktige sakene som kommunene må tenke på og jobbe med frem mot 1. januar 2020.

 • 2 Apr 2019
  Kartverket Trøndelag

  FDV-årsmøtene 2019 for Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Forvaltning, drift og vedlikeholdsårsmøtene ble i år gjennomført som 5 regionale samlinger. Om lag 140 engasjerte personer fra de ulike avtalepartene deltok.

 • 29 Mar 2019

  Det er forventa at 200 kommunar synkroniserer sine plankartdata til Geonorge ved utgangen av 2019.

 • 29 Mar 2019

  Tirsdag 25. mars gikk de 2 resterende kommunen i Telemark over til Sentral FKB. Dermed har alle kommunen i Vestfold og Telemark innført SFKB.

 • 28 Mar 2019

  Fra 1. april kan kommunene bestille kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverket. Gebyrfritaket gjelder dokumenter som kommunen bestiller til bruk i saksbehandling som lokal matrikkelmyndi...

 • 27 Mar 2019

  Fra 1. januar består landet av 356 kommuner og 11 fylker. Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre....