Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 18 Okt 2019
  Kartverket Vestland

  Geodataplan for Vestland fylke

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Vestland fylke 24. september 2019. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 9 Lillesand - Ny-Hellesund er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld mange nye lykteendringar.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 129 Halsafjorden - Surnadalsøra er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld ein del nye lykteendringar.

 • 14 Okt 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær.

 • 7 Okt 2019

  Et nytt nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» er en realitet når regjeringen bevilger 13,8 millioner kroner i 2020 til oppstart i tre pilotområder langs norskekysten.

 • 2 Okt 2019

  Overseilingskart nr 507 (INT 9313) som dekker farvatn nord på Svalbard er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Nye data er tilført kartet for områder i Hinlopenstre...

 • 1 Okt 2019

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vitja Kartverkets hovudkontor på Hønefoss tysdag 1. oktober. Han fekk mellom anna sjå korleis Kartverket no jobbar for at privatpersonar skal kunne tinglyse papi...

 • 27 Sep 2019

  Her er tidslinjen Kartverket har satt for slipp av datasett før de nye kommune- og fylkesstrukturene trer i kraft fra 1. januar 2020. Datasettene gjøres tilgjengelig på Geonorge.no, det nasjonale nett...

 • 29 Aug 2019

  Det er knappe fire måneder igjen til landet får 43 nye kommuner og 11 fylker. Kartverket ber om at kommuner som skal slås sammen – og kommuner som er berørt av fylkessammenslåingene bretter opp ermene...

 • 28 Aug 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  Kommunereforma i Møre og Romsdal

  Kartverket lenke hit

  Møre og Romsdal blir ikkje berørt av dei planlagde fylkessamanslåingane, men frå 2020 blir det mange endringar i kommunegrensene. 14 noverande kommunar skal bli til 5.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Innlandet

  Krav til ferdigvegsdata

  Kartverket lenke hit

  Felles kravspesifikasjon for ferdigvegsdata er utarbeidet av NVDB Brukerforum Innlandet. Spesifikasjonen gjelder for alle kommunene i Innlandet.

 • 13 Aug 2019

  FNs ekspertkomité for global geografisk informasjon ga på årsmøtet fredag sin underkomité for geodesi klarsignal til å jobbe videre med å etablere et globalt geodetisk «Centre of Excellence».

 • 2 Aug 2019

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Kartverket får ansvar for ny autorisasjonsordning for egedomslandmålarar.

 • 5 Jul 2019

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemen...

 • 27 Jun 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til matr...

 • 26 Jun 2019

  Det skjer i høst store endringer med NVDB (Nasjonal vegdatabank) og vegnettsproduktene som kommer derfra. Dette som en følge av kommune- og regionreformen.

 • 26 Jun 2019

  Kommunene kan hente kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverkets matrikkelklient. Den midlertidige ordningen med manuelle bestillinger avvikles.

 • 29 Mai 2019

  Hva skjer når det blir endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i kjølvannet av kommune- og regionreformene?

 • 29 Mai 2019

  Det er ikke bare kommuner som er en del av en kommunesammenslåing som har en jobb å gjøre fram mot årsskiftet. Det har også alle de 202 kommunene i fylker som skal slås sammen.

 • 23 Mai 2019

  Fra 28. mai 2019 vil matrikkelen og SSR være integrert. Dette betyr at adressenavn nå kun skal føres i matrikkelen, og bruksnavn kun skal føres i Sentralt stedsnavnregister (SSR).