Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 28 Jun 2019

  Statens vegvesen har digitalisert søknadsprosessene om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense til innbyggerne med utgangspunkt i geosynkronisering av plandata.

 • 27 Jun 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til matr...

 • 26 Jun 2019

  Det skjer i høst store endringer med NVDB (Nasjonal vegdatabank) og vegnettsproduktene som kommer derfra. Dette som en følge av kommune- og regionreformen.

 • 26 Jun 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 202 kommunene som får nytt kommunenummer, som en konsekvens av fylkessammenslåingene fra 1. januar 2020. Svarene viser at mange kommuner har en gjør...

 • 26 Jun 2019

  Kommunene kan hente kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverkets matrikkelklient. Den midlertidige ordningen med manuelle bestillinger avvikles.

 • 3 Jun 2019

  Hvert år får Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rundt 3000 varsler om oppstart av reguleringsplanarbeider. Geosynkronisering av plandata muliggjør digital analyse av disse planområdene. Komm...

 • 3 Jun 2019

  Stadig flere kommuner ser nytteverdien ved å være påkoblet Sentral felles kartdatabase med de meste detaljerte kartdataene i Norge. Sist ut er storbykommunen Stavanger.

 • 29 Mai 2019

  Hva skjer når det blir endring av organisasjonsnummer og navn på hjemmelshaver på kommunale og fylkeskommunale eiendommer i kjølvannet av kommune- og regionreformene?

 • 29 Mai 2019

  Det er ikke bare kommuner som er en del av en kommunesammenslåing som har en jobb å gjøre fram mot årsskiftet. Det har også alle de 202 kommunene i fylker som skal slås sammen.

 • 23 Mai 2019

  Fra 28. mai 2019 vil matrikkelen og SSR være integrert. Dette betyr at adressenavn nå kun skal føres i matrikkelen, og bruksnavn kun skal føres i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

 • 21 Mai 2019

  Vi forbetrar både datagrunnlaget og nettsidene for vasstand. Nytt i juni er at du no kan zoome inn for å studere vasstandsdata nøyare.

 • 14 Mai 2019

  Bevilgningen til prosjektet nasjonal detaljert høydemodell ble i dag økt med 16 millioner gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019.

 • 13 Mai 2019
  Kartverket Bergen

  Kartleggingsprosjekt 2019

  Kartverket lenke hit

  Det er starta opp fire geovekstprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. nå kan du se hvilke områder dette gjelder.

 • 3 Mai 2019

  En stor milepæl for Kartverket når 80 prosent av landets kommuner nå er påkoblet Sentral felles kartdatabase.

 • 2 Mai 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 43 nye kommunene fra 1. januar 2020. Resultatet viser at de fleste kommunene er godt i gang med nødvendige IKT-anskaffelser.

 • 2 Mai 2019

  Kommunene legger ned et stort arbeid med å rette feil i matrikkel og grunnbok før kommune- og regionsammenslåingene 1. januar 2020. –Vi berømmer kommunene for den store innsatsen de gjør, sier prosjek...

 • 26 Apr 2019

  Beredskapsrådet for Vestland fylke møttes samlet for første gang 10. - 11. april. Hovedfokus på møtet var totalforsvaret, summen av landets sivile og militære ressurser og samhandlingen mellom dem.

 • 5 Apr 2019

  I Kartverkets informasjonsavis om kommune- og regionreformene tar vi opp de viktige sakene som kommunene må tenke på og jobbe med frem mot 1. januar 2020.

 • 27 Mar 2019

  Fra 1. januar består landet av 356 kommuner og 11 fylker. Flere av kommunene og fylkene som skal slås sammen, har etterlyst en felles plattform, der erfaringer og gode råd og tips kan deles med andre....

 • 27 Mar 2019

  Kartverket tester nye kommune-Norge i matrikkelen, ved å simulere kommune- og regionreguleringene som trer i kraft 1. januar 2020. For eksterne aktører har testdataene vært tilgjengelige fra 10. april...