Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 26 Jun 2018

  Å djupnekartlegge på grunt vatn er ei utfordring. Kartverket har for fyste gong testa laserkartlegging av kystsona i storskala. Resultat og data frå prosjektet er no tilgjengeleggjort for allmennheita...

 • 6 Jun 2018

  - Åpningen av et nytt moderne jordobservatorium i Ny-Ålesund er et stort sprang for sikrere kunnskap om globale endringer. Observatoriet vil gi avgjørende kunnskap om verdens miljøutfordringer og bidr...

 • 3 Mai 2018

  Kake, blomster og vafler må til når Modum og Krødsherad kommuner ble kåret til kommuner nummer 250 som har koblet seg på sentral felles kartdatabase (SKFB). For kommunene betyr dette ferske kartdata, ...

 • 3 Mai 2018

  Kartverket har gått gjennom de nye personvernreglene og vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å være klar når loven trer i kraft.

 • 3 Mai 2018

  Nye Asker og Nye Namsos kommuner skal se dagens lys 1. januar 2020. De digitale forberedelsene er godt i gang.

 • 3 Apr 2018

  Heile Noreg skal laserskannast i det største landkartleggingsprosjektet her til lands nokonsinne. No er nær halvparten av laserskanninga gjennomført.

 • 26 Jan 2018

  En evaluering av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) konkluderer med at det er betydelige utfordringer knyttet til kvalitet og egnethet. Statlige etater oppfordres til å legge en plan for forbedringer...

 • 2 Jan 2018

  Datasett av kystsona på søre Sunnmøre er no tilgjengeleg på hoydedata.no. I januar 2018 vil det kome eit oppdatert datasett med mindre støy, samt terrengmodell for dei djupe sjøområda.

 • 29 Nov 2017

  FNs underkomite for geodesi er nå formelt stiftet. Arbeidet med å sikre grunnlaget for all stedfesting går videre med stormskritt.

 • 1 Nov 2017

  700 personer var innom #hack4no i regi av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. En rekke nye apper, tjenester og ideer så dagens lys.

 • 30 Okt 2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

 • 27 Sep 2017

  Med de første skjøtepakkene som tinglyses elektronisk forventes det at volumet for innsendte dokumenter går betraktelig opp.

 • 14 Sep 2017

  Nesten 300 interessenter av eiendomsrett var samlet på Sundvolden Hotel til Kartverkets årlige seminar.

 • 30 Aug 2017

  Som teknisk koordinator for kommune- og regionreforma erfarer Kartverket at det er viktig å komme tidlig i gang. Gjer man det, er det god plass og tid til nytenking og digitalisering.

 • 8 Aug 2017

  NASA og Kartverket signerte i går en ny avtale som skal gi mer fakta om jordkloden. Samarbeidet dreier seg om utvikling og leveranse av ny teknologi som får stor betydning for måling av hav- og isendr...

 • 1 Jun 2017

  Kartverket er godt i gang med elektronisk tinglysing etter driftssetting av det nye systemet 18. april i år. – Vi har ingen kapasitetsutfordringer og har dimensjonert for å håndtere en stor pågang av ...

 • 27 Apr 2017

  Kartverket er i gong med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. – Vi vil tette gapet mellom land og sjø, der ein ikkje har høgdedata, seier Hilde Sande Borck, prosjektleiar for Kartverket sitt pros...

 • 18 Apr 2017

  Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som offisielt satte i drift elektronisk tinglysing den 18. april. Nå vil boligkjøpere oppleve at eiendomsoverdragelsene skjer raskere, når p...

 • 5 Apr 2017
  Kommunereform

  Start tidlig!

  Kartverket lenke hit

  - Utnytt mulighetene bedre og start tidlig med planleggingen. Det var statssekretær Paul Chaffeys oppfordring på idédugnaden for digital gjennomføring av kommune- og regionreformene sist uke.

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...