Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 3 Okt 2016

  Kartverket har gjennom prosjektet med kommunereformen samarbeidet tett med statlige og kommunale virksomheter. En av disse er Arkivverket som i september lanserte sin veileder om dokumentasjonsforvalt...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 15 Sep 2016

  Juridisk tjeneste arrangerte eiendomsrettsseminar for syvende gang den 7. og 8. september. Seminaret samlet 250 deltagere i kongesalen på Sundvolden hotell, og det ble to dager fulle av faglig påfyll ...

 • 5 Sep 2016

  KS lanserer FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Rapporten er skrevet av PA Consulting på oppdrag fra KS, og tar for seg konsekvenser og utfordringer i det digitale bildet ...

 • 6 Jun 2016

  Innføring av elektronisk tinglysing vil føre til en langt mer tids- og kostnadseffektiv tinglysingsprosess, og med betydelige samfunnsøkonomiske gevinster. Kommunene vil bidra til effektiviseringen ve...

 • 24 Feb 2016

  Fagsystemet for elektronisk tinglysing er planlagt utsatt til senest påsken 2017. Dette skyldes at kompleksiteten og utviklingen har vært mer omfattende enn forutsatt.

 • 22 Des 2015

  I januar 2016 vil det åpnes for testing av ni rettsstiftelsestyper, som skal kunne sendes inn og tinglyses helt automatisk.

 • 20 Nov 2015

  E-tinglysingsprosjektet er no ferdig med grensesnittet for alle dei åtte rettstiftingane som skal kunne sendast inn og tinglysast automatisk.

 • 9 Sep 2015

  Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» beskriver hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stor...

 • 9 Sep 2015

  Klimaendringene gjør at havet kan stige opptil 30 centimeter på Sør- og Vestlandet innen 2050 og 80 centimeter mot slutten av dette århundret. Også i Oslo vil havnivået stige dersom dagens utslippsutv...

 • 25 Aug 2014

  Kartverket åpner nå sitt historiske arkiv og legger ut om lag 8000 historiske kart for gratis nedlasting i trykkekvalitet.

 • 7 Nov 2013

  Regjeringa foreslår å setje av 24 millionar kroner til e-tinglysing i statsbudsjettet for 2014.