Hopp til innhold

Hva er innebærer meldinger om permanente endringer?

Permanente sjøkartendringer er meldinger som omhandler varige endringer som er vurdert å være av sikkerhetsmessig betydning, for eksempel:

  • Nye grunner
  • Etablering og forandringer i fyrbelysning
  • Faste og flytende sjømerker
  • Nye eller endrede undervannskabler og rørledninger
  • Luftspenn
  • Vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart