Hopp til innhold

Beslutning om hefte

I forbindelse med en straffesak, kan retten treffe en beslutning om hefte etter straffeprosessloven § 217. En slik beslutning kan treffes for å sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning.