Hopp til innhold

Gjeldsordning

En gjeldsordning gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få orden på egen økonomi, ved at skyldneren tilbakebetaler så mye som mulig av gjelden innen en angitt periode. Vanligvis innledes prosessen med forhandlinger med kreditorene, hvor namsmannen skal sikre eventuelle eiendommer som skal brukes til å dekke gjelden. Dette tinglyses med overskriften "Sikring av matrikkelenhet/borettslagsandel". Ved åpningen av selve gjeldsordningen, tinglyser namsmannen en egen melding som får overskriften "Gjeldsordning". Namsmannen sletter disse anmerkningene, og eventuelle andre panteheftelser, når gjeldsordningsperioden er avsluttet.

Les mer