Hopp til innhold

Grunnboken

Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver enhet har et eget grunnboksblad, som inneholder opplysninger om registrerte eierforhold, pengeheftelser, servitutter og grunndata.

Les mer