Hopp til innhold

Notert pant

Notert pant er panteretter i borettslagsandeler som ble avtalt før grunnboken åpnet for tinglysing av borettslagsandeler 1. juli 2006. Ved innregistreringen av borettslagene ble disse panterettene tinglyst som "notert pant" eller "notert tvangspant" på andelenes grunnboksblad. Notert pant kan slettes av panthaveren på løs erklæring. Notert tvangspant slettes av saksøker eller prosessfullmektig i utleggsforretningen.

Les mer