N50 Kartdata er et landsdekkende datasett med alle tema laget for kartvisninger i målestokk 1:50 000, og det er dette datasettet den landsdekkende kartserien "Norge 1:50 000" bygger på. For profesjonelle brukere som på en enkel måte vil ta disse dataene i bruk i sine GIS- og kartsystemer, kan datasettet lastes ned som en ESRI filgeodatabase (FGDB) eller en PostGIS-dump.

ESRI filgeodatabase (FGDB)

ESRI filgeodatabase er laget for ESRIs ArcGIS-plattform, men formatet er også støttet av annen programvare som eksempelvis QGIS. Geodatabasen er klar til bruk og kan åpnes direkte i en rekke programvare.

PostGIS database

PostGIS er utvidelse (extension) for databasesystemet PostgreSQL. Både PostGIS og og Postgresql er fri programvare som fritt kan lastes ned og installeres av alle. N50 Kartdata kan lastes ned som en PostGIS-dump. Før disse dataene kan brukes, må de først lastes inn i en database. Dette gjøres ved å bruke PostgreSQLs restore-funksjon. PostreSQL-databaser med PostGIS kan brukes i en rekke GIS-systemer, blant annet ArcGIS og QGIS.

Last ned N50 Kartdata fra Geonorge.